Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Rådgiver/seniorrådgiver for sosial innovasjon og samskaping ved UiA CoLAB

UiA CoLAB er en strategisk satsing ved Universitetet i Agder (UiA), og skal bli en arena for samskaping av kunnskap og sosial innovasjon for Agder. Laben er under etablering, og har som mål å være en kreativ, sosial arena, der eksterne partnere, studenter og ansatte møtes på tvers av fag, fakulteter og institusjoner for å samarbeide om utfordringer i samfunnet. UiA CoLAB ønsker å fasilitere nyskapende aktiviteter basert på designdrevet metode for endring og løsing av samfunnsutfordringer.

 

Vi er allerede et team av fagfolk innen sosial innovasjon og design som jobber med utviklingen av laben, og lyser nå ut én til to faste 100% stillinger som rådgiver/seniorrådgiver innen Lab-ledelse/tjenestedesign ved UiA CoLAB, med arbeidssted på Campus Kristiansand.

 

Arbeidsoppgaver:

Som rådgiver/seniorrådgiver for sosial innovasjon vil du jobbe i prosjektene til UiA CoLAB og bistå deltakerne med å løse ulike samfunnsmessige problemer. Dette innebærer å sette seg inn i problemstillingene og å jobbe med de ulike aktørene for best mulig løsninger.

 

Du vil bistå fagpersonalet ved UiA CoLAB i gjennomføring av undervisning, workshops, seminarer, kurs og forskningsprosjekter.

 

Arbeidsoppgavene vil også bestå av prosjektorganisering og av å utvikle en vertskapsrolle for samarbeidspartnerne.

 

Sammen med resten av teamet vil du være med å bygge et spennende miljø for samskaping av kunnskap og sosial innovasjon på Agder. Det vil være behov for tett dialog med samarbeidspartnere både internt/eksternt og å gjennomføre strategiske aktiviteter for å skape et godt økosystem rundt laben.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er lidenskapelig opptatt av sosial innovasjon og av å skape gode brukeropplevelser. Du har erfaring og kunnskap om hvordan sosiale innovasjonsprosesser, som for eksempel aksjonsforskning, kan bidra til å løse samfunnsmessige problemstillinger. Du er nyskapende, samarbeidsorientert og opptatt av å forstå både menneskelig atferd og sosial innovasjon. Du må være en dyktig kommunikator både muntlig og skriftlig og når det gjelder presentasjoner og gjennomføring og tilrettelegging av workshops.

 

Den/de som tilsettes må ha:

 • relevant samfunnsvitenskapelig utdanning på masternivå (eller tilgrensende fagområde). Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • erfaring med praktisk bruk av forskningsmetodikk og workshop-fasilitering.
 • kunnskap om innovasjonsprosesser i offentlig sektor.
 • erfaring med rådgivning
 • gode norsk og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Det er en fordel med god kjennskap til universitets- og høgskolesystemet, samt svært god forståelse for samfunnsmessige utfordringer.

 

Vi ser etter en person med følgende personlige egenskaper:

 • empati og evne til å motivere
 • dedikert og målrettet
 • god visuell, skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • gode samarbeidsevner og samtidig god evne til å arbeide selvstendig
 • løsningsorientert og serviceinnstilt

I tillegg til erfaring, spesialisering, og egnethet når det gjelder UiA CoLABs behov, vil motivasjon og personlig interesse vektlegges ved rangering av søkerne.

 

Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidshverdag hvor du aktivt får være med å bygge en viktig arena og bidra til sosial innovasjon i samfunnet
 • faglige utfordringer med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • en dynamisk og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren:

Stillingene er administrativt knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap, men det operative ansvaret er lagt til Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon. Senteret har i en årrekke drevet med entreprenørskapsopplæring og -forskning ved UiA. I 2016 utviklet senteret UiA Nyskaping, som er både en studentinkubator og en katalysator for kommersialisering av forskning. UiA CoLAB blir en del av dette dynamiske miljøet, og vil styrke den sosiale innovasjonssatsingen. Strukturen ved senteret og flere av initiativene er i dag under oppbygging og opprustning, og flere nyansettelser er på trappene grunnet nye prosjekter.

 

Mer informasjons om planene for UiA CoLAB finnes i styrebeslutningen (Sak 74/18): http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/343831?agendaItemId=207021

 

INFO:

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Ansettelse foretas av Ansettelsesråd for teknisk/administrative stillinger ved UiA. Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

 

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, rådgiver kode 1434, 472.00-534.100/seniorrådgiver kode 1364, kr. 524.200-576.100. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk, benytt linken ”søk stillingen”.

 

Søknadsfrist 01.02.2019.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Leder for Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon, Bjørn-Tore Flåten tlf. 93256506 email bjorn-tore.flaten@uia.no, designer og forretningsutvikler Marte Stine Richardsen tlf. 97097368 email martesr@uia.no, eller personalrådgiver Inger-Lise Myrvold tlf. 38141765 email inger.l.myrvold@uia.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162509
 • Intern-ID
  Ref. 302/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger