Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Lab-leder/Tjenestedesigner til UiA CoLAB

UiA CoLAB er en strategisk satsing ved Universitetet i Agder (UiA), og skal bli en arena for samskaping av kunnskap og sosial innovasjon for Agder. Laben er under etablering, og har som mål å være en kreativ, sosial arena, der eksterne partnere, studenter og ansatte møtes på tvers av fag, fakulteter og institusjoner for å samarbeide om utfordringer i samfunnet. UiA CoLAB ønsker å fasilitere nyskapende aktiviteter basert på designdrevet metode for endring og løsning av samfunnsproblemer.

 

Vi er allerede et team av fagfolk innen sosial innovasjon og design som jobber med utviklingen av laben, og lyser nå ut en fast 100% stilling som seniorrådgiver innen Lab-ledelse/tjenestedesign ved UiA CoLAB, med arbeidssted på Campus Kristiansand.

 

Arbeidsoppgaver:

Som Lab-leder vil du ha det daglige ansvaret for å drifte UiA CoLAB og å bygge kompetanse og en sterk kultur i laben. Etter hvert som aktivitetene vokser, kan det bli behov for å utvide teamet i laben.

 

Du vil legge til rette for undervisning, bidra til å legge til rette for og initiere FoU-prosjekter, arrangere kurs, seminarer, workshops og medvirke til drift av en virtuell CoLAB.

 

Du vil jobbe tett med eksisterende team for å videreutvikle tilbud og å utvikle nye tjenester, samtidig som du har et blikk på helheten og effektiviteten i organisering av tjenestene ved laben.

 

Sammen med resten av teamet vil du være med å bygge et spennende miljø for samskaping av kunnskap og sosial innovasjon på Agder. Det vil være behov for tett dialog med samarbeidspartnere både internt/eksternt og å gjennomføre strategiske aktiviteter for å skape et godt økosystem rundt laben.

 

Kvalifikasjoner:

Vi søker deg som er lidenskapelig opptatt av tjenestedesign og å skape gode brukeropplevelser. Du har erfaring og kunnskap om hvordan «design tenkning» kan bidra i innovasjonsprosesser og komplekse samfunnsmessige problemstillinger. Du er nyskapende, samarbeidsorientert og opptatt av å forstå både menneskelig atferd og sosial innovasjon. Du må være en dyktig kommunikator både muntlig og skriftlig, og når det gjelder presentasjoner og gjennomføring og tilrettelegging av workshops.

 

Den som tilsettes må ha:

 • relevant designutdanning på masternivå. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • erfaring med prosjektledelse, praktisk bruk av designmetodikk og workshop-fasilitering.
 • god innovasjons- og prosessforståelse.
 • gode evner til nettverks- og relasjonsbygging
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Det er en fordel med god kjennskap til universitets- og høgskolesystemet, samt god forståelse for innovasjonsprosesser i offentlig sektor. Det vil være behov for en person som kan etablere gode relasjoner og nettverk med regionale aktører på Agder.

 

Vi ser etter en person med følgende personlige egenskaper:

 • dedikert og målrettet
 • god visuell, skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • gode samarbeidsevner og samtidig god evne til å arbeide selvstendig
 • empati og evne til å motivere
 • løsningsorientert og serviceinnstilt

I tillegg til erfaring, spesialisering, og egnethet når det gjelder UiA CoLABs behov, vil motivasjon og personlig interesse vektlegges ved rangering av søkerne.

 

Vi kan tilby:

 • en spennende arbeidshverdag hvor du aktivt får være med å bygge en viktig arena og bidra til sosial innovasjon i samfunnet
 • faglige utfordringer med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • en dynamisk og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Om arbeidsgiveren:

Stillingen er administrativt knyttet til Fakultet for samfunnsvitenskap, men det operative ansvaret er lagt til Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon. Senteret har i en årrekke drevet med entreprenørskapsopplæring og -forskning ved UiA. I 2016 utviklet senteret UiA Nyskaping, som er både en studentinkubator og en katalysator for kommersialisering av forskning. UiA CoLAB blir en del av dette dynamiske miljøet og vil styrke den sosiale innovasjonssatsingen. Strukturen ved senteret og flere av initiativene er i dag under oppbygging og opprustning, og flere nyansettelser er på trappene grunnet nye prosjekter.

 

Mer informasjons om planene for UiA CoLAB finnes i styrebeslutningen (Sak 74/18): http://opengov.cloudapp.net/Meetings/uia/Meetings/Details/343831?agendaItemId=207021

 

INFO:

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

Ansettelse foretas av Ansettelsesråd for teknisk/administrative stillinger ved UiA. Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn eller nedsatt funksjonsevne.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, seniorrådgiver kode 1364, kr. 524.200-576.100. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Søknad med CV og kopi av attester og vitnemål sendes elektronisk, benytt linken ”søk stillingen”.

Søknadsfrist 01.02.2019

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder for Senter for Entreprenørskap og Sosial Innovasjon, Bjørn-Tore Flåten tlf. 93256506 email bjorn-tore.flaten@uia.no, designer og forretningsutvikler Marte Stine Richardsen tlf. 97097368 email martesr@uia.no, eller personalrådgiver Inger-Lise Myrvold tlf. 38141765 email inger.l.myrvold@uia.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162507
 • Intern-ID
  Ref. 301/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger