Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Instituttleder ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag

Ved Universitetet i Agder er det ledig 50 % åremålsstilling som instituttleder ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag for en periode på fire år. Ansettelsestidspunkt avtales med fakultetet. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Instituttleder vil være administrativ og faglig leder for studieprogrammene ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag; masterstudiet i statsvitenskap og ledelse, bachelorstudiet i statsvitenskap, årsstudium i statsvitenskap og årsstudium i samfunnsfag. Instituttet gir også doktorgradsutdanning og er i tillegg involvert i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanning. Instituttet har ca. 15 faste stillinger, i tillegg til medarbeidere i tidsbegrensede tilsettingsforhold (stipendiater, postdoktor., bistillinger, timelærere etc.).

 

Instituttleder vil rapportere både til dekan og fakultetsdirektør. Instituttleder vil arbeide i nær tilknytning til fakultetsadministrasjonen, som samlet har 15 tilsatte, og mot universitetets studieadministrasjon for øvrig. Det vil for flere av studieprogrammene være egne studieprogramledere, som vil være instituttleders nære medarbeidere.

 

Instituttleder vil inngå i fakultetets ledergruppe, sammen med dekan, fakultetsdirektør og de øvrige instituttlederne ved fakultetet. Ledergruppen har et samlet ansvar for at universitetets og fakultetets faglige og strategiske mål blir fulgt opp.

 

Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområder i løpet av tilsettingsperioden. Universitetsstyret har vedtatt instruks for instituttlederstillingen, og den omfatter generell faglig ledelse, utdannings- og forskningsledelse.

 

Til stillingen søkes personer med:

 • gode lederegenskaper
 • evne til strategisk tenking
 • erfaring fra faglige og/eller faglig-administrative lederstillinger
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren generelt, og instituttets fagområder spesielt.

Personlige egenskaper knyttet til samarbeid og evne til å initiere og gjennomføre omstillings- og fornyingsarbeid vil være vesentlig. Det vil bli lagt vekt på relevant erfaring. Vitenskapelig kompetanse, fortrinnsvis doktorgrad, og undervisningserfaring innenfor instituttets fag-områder vektlegges spesielt.

 

Arbeidsspråket er norsk. Den som ansettes må også beherske engelsk muntlig og skriftlig.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Stillingen plasseres i Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.500, kode 1475 Instituttleder. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad med CV, publikasjonsliste og bekreftede kopier av attester og vitnemål, sendes elektronisk, benytt linken ”søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 03.02.19.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Per Sigurd Sørensen, tlf. 38 14 23 07, e-post per.s.sorensen@uia.no, eller dekan Anne Halvorsen, tlf. 38 14 16 36, e-post anne.halvorsen@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Instruks for instituttlederstillingen fås ved henvendelse til seniorrådgiver Inger-Lise Myrvold, tlf. 38 14 17 65, e-post inger.l.myrvold@uia.no.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162504
 • Intern-ID
  Ref. 300/18
 • Omfang
  Fast 50%
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger