Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i idrettsvitenskap

Ved Universitetet i Agder er det ledig fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor/ universitetslektor i idrettsvitenskap. Stillingen er knyttet til Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Hovedarbeidssted er for tiden Kristiansand. Tiltredelse snarlig, etter avtale med fakultetet.

 

Fakultetet har tre institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for psykososial helse og Institutt for folkehelse, idrett og ernæring. Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et ph.d.-program på fakultetet, i tillegg til en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har også to forskningssentra og aktive forskere innen helse- og idrettsvitenskap.

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Vi søker etter en person med idrettsfaglig utdanning på mastergrads- og/eller doktorgradsnivå. Dokumentert erfaring fra administrativ- og faglig ledelse knyttet til universitet- og høgskolesektor vil bli vektlagt.

 

Den som ansettes må kunne undervise i teori og praksis knyttet til kunnskapsområdet natur, helse og bevegelse (NHB) i barnehagelærerutdanningen (bachelor nivå), samt i aktuelle emner på UiAs nye mastergradsprogram i barnehagekunnskap. Spesiell kompetanse innen fysisk fostring vektlegges. I tillegg må personen kunne planlegge, koordinere og undervise i etter- og videreutdanningsemner, med særskilt fokus på bevegelse og helse, knyttet til Barnehagelærerutdanningen (BLU). Søkeren må også kunne veilede på bachelor- og mastergradsnivå.

 

Instituttet har et aktivt forskningsmiljø, med forskningsgruppene SEP-HEP: Pedagogiske og psykologiske aspekter knyttet til idrett og fysisk aktivitet og PASTA: Fysiologisk Adaptasjon til idrett, trening og fysisk aktivitet. Det forventes at den som tilsettes kan bidra med relevant forskning innen idrettsvitenskap knyttet til undervisningsområder som skissert over.

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Det kreves dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning. Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere slik basiskompetanse må skaffe seg dette i løpet av to år, eventuelt gjennomgå UiAs kurs i universitetspedagogikk. Pedagogiske kvalifikasjoner ut over basiskompetanse kan gi et konkurransefortrinn ved rangering av faglig/ vitenskapelig kompetente søkere.

 

Personlig egnethet for stillingen og gode samarbeidsevner vil bli vektlagt. Arbeidsspråket er norsk. Det kreves at den som tilsettes behersker norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk muntlig og skriftlig.

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ, førsteamanuensis kode 1011, kr. 544.400 – 658.300 førstelektor kode 1198, kr. 544.400 – 658.300, eller kode 1009 universitetslektor kr 480 600 – 586.500 bto pr år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver.

 

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken «søk stillingen». Følgende dokumentasjon lastes opp sammen med den elektroniske søknaden:

 • CV med en komplett publikasjonsliste
 • Vitnemål og attester
 • Eventuell doktorgradsavhandling
 • Vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Det er søkernes ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom det mangler vedlegg i søknaden.

 

Søknadsfrist 25. januar 2019.

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til:

Instituttleder Geir Torstveit, tlf. 38 14 22 62, e-post geir.torstveit@uia.no

Studieleder for idrett Hilde Lohne-Seiler, tlf. 38 14 12 89, e-post hilde.l.seiler@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162500
 • Intern-ID
  Ref. 283/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger