Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Rådgivende ingeniør


Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som overingeniør/ avdelingsingeniør i IT-avdelingen, for snarlig tiltredelse, med arbeidsoppgaver innen nyetablering og endring av EL-/IT-infrastruktur. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad, men stillingen innebærer også arbeidsoppgaver på Campus Kristiansand.

Universitetet i Agder er en stor og spennende organisasjon der EL- og IT-infrastruktur er en meget viktig forutsetning for universitetets daglige virksomhet.

Den som tilsettes arbeider tett både mot Driftsavdelingen og IT-avdelingen, men vil rapportere til IT-direktøren som del av et infrastruktur team.

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, koordinere, gjennomføre og oppfølging av nye installasjoner og endringer av eksisterende EL- og IT infrastruktur
 • oppfølging/oppdatering av dokumentasjon og tegninger
 • oppfølging av leveranser fra leverandør
 • kontakt med byggeiere ved endringer av EL- og IT-infrastruktur og sørge for korrigerende tiltak ved degradering eller feil

Kvalifikasjoner - søkere må ha

 • 2-årig teknisk fagskole eller tilsvarende
 • fagbrev som elektriker (Elektromontør gruppe L)
 • relevant arbeidserfaring innenfor planlegging, installasjon og drift av EL- og IT-infrastruktur
 • førerkort klasse B
 • erfaring i å utarbeide og oppdatere dokumentasjon

Kvalifikasjoner – fordel at søkere har

 • utdanning som elektroingeniør
 • kompetanse på, og erfaring i, prosjektarbeid samt ha kunnskap om relevante standarder, lovgivning og forskrifter innenfor EL- og IT installasjon
 • kompetanse på bruk av CAD-systemer
 • kunnskap og erfaring fra feilsøking, reparasjon og vedlikehold av kjølesystemer til datarom

Vi ønsker en person som har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Egenskaper som nøyaktighet og serviceinnstilling vil bli tillagt vekt. Søker må ha evne til å sette seg inn i problemstillinger utenfor sitt fagfelt, samt kunne sette seg inn i kompliserte regelverk.

Stillingen omfatter også arbeid med fortrolig informasjon og stor grad av integritet er nødvendig.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som tilsettes må beherske norsk/annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig. Muntlig engelskkunnskap er også en fordel.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • muligheten til å være med å utvikle infrastruktur til en av regionens mest interessante arbeidsplasser.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.301, kode 1087 overingeniør, kr. 464 800-515 200 brutto pr. år eller kode 1085 avdelingsingeniør, kr 428 50-456 900. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 28.01.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til IT-direktør Tord Tjeldnes, tlf. 416 81 410, e-post. tord.tjeldnes@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  28. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Grimstad
 • Jobbnorge-ID
  162498
 • Intern-ID
  Ref. 299/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger