Høgskolen i Østfold holder til i Fredrikstad og Halden; tett innpå skjærgården og flott turterreng i skog og mark, med kort vei til storbyer som Oslo og Gøteborg.

Vi er en høgskole i vekst og utvikling med fokus på tett og godt samarbeid med våre studenter og på tvers av fagmiljø. Vi har en solid posisjon i næringslivet med gode relasjoner til våre lokale og regionale partnere. Vi tilbyr et bredt spekter av studier på bachelor- og masternivå, med fokus på aktuell forskning.

Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag er lokalisert i Halden og har ca. 1350 studenter og 70 ansatte. Avdelingen tilbyr bachelor-, master-, årsstudier og påbyggingsstudier innen språk, statsvitenskap, organisasjon og ledelse, kommunikasjon, revisjon samt økonomi og administrasjon.

Førsteamanuensis i kvantitativ metode

Ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, søker vi en initiativrik og engasjert medarbeider til fast stilling som førsteamanuensis i kvantitativ metode. Vi søker deg som er i stand til å skape gode læringsprosesser og motivere en moden studentgruppe med mye erfaring fra arbeidslivet.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være knyttet til masterstudiet i organisasjon og ledelse og etter- og videreutdanning.  

Arbeidsområder

 • undervisning og faglig veiledning på masterprogrammet i organisasjon og ledelse med hovedfokus på kvantitativ metode
 • bidra til den pågående utviklingen av masterprogrammet i organisasjon og ledelse med særlig fokus på forskningsmetode
 • bidra til forskningspublikasjoner gjennom egen forskning
 • initiere og følge opp søknader om ekstern finansiering
 • initiere og delta i forskningsgrupper innen fagområdet og bygge nasjonale og internasjonale nettverk
 • bidra til å bygge en sterk forskningskultur på avdelingen

Faglig-administrative oppgaver, som studieprogramkoordinator eller emneansvarlig, må påregnes.

Kvalifikasjonskrav

 • doktorgrad relevant for kvantitative metoder
 • dokumentert evne til forelese og veilede i kvalitativ metode på masternivå
 • gode kunnskaper om organisasjon og ledelse i offentlig og privat sektor
 • dokumentert forskning av høy kvalitet
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og engelsk

I tillegg vektlegges

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å håndtere konkurrerende prioriteringer og ulike sysnpunkter
 • gode formidlingsevner
 • god evne til å legge til rette for studentinvolvering
 • gode tilbakemeldinger fra studenter fra undervisning og veiledning på universitet/høgskolenivå

Generelle kvalifikasjonskrav

Det stilles generelle krav om høyere utdanning, forskningskvalifikasjoner/relevant praksis og praktisk-pedagogisk kompetanse. Les mer om kravene i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger.

Fast ansettelse i stillingen forutsetter dokumentert praktisk-pedagogisk kompetanse. Dersom du mangler dette, kan ansettelsen gjøres betinget i inntil tre år. Høgskolen tilbyr eget kursopplegg innen høgskolepedagogikk og kollegabasert veiledning.

Søkere med manglende ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, kan bli pålagt krav om å tilegne seg nødvendige muntlige og skriftlige ferdigheter i løpet av en to/tre års periode. Språkkravet dokumenteres ved bestått Bergenstest på nivå B2, eller tilsvarende.

Vi tilbyr

 • lønn som 1011 førsteamanuensis (kr 515 200- 682 200). Lønnsinnplassering avhenger av kompetanse, erfaring og en markedsmessig vurdering. Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.
 • gode pensjons- og lånemuligheter gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse, se www.spk.no

Høgskolen i Østfold er en IA-bedrift og vi følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne, ulike nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktperson

studieleder Rita Duesund
telefon: 69 60 80 26
e-post: rita.duesund@hiof.no

Innsending av søknad

Du søker elektronisk gjennom vårt rekrutteringssystem. All vedlagt dokumentasjon skal være på et skandinavisk eller engelsk språk.

I søknaden må det fremgå hva som motiverer deg til å søke stillingen, din fordypning i faget og ditt FoU-arbeid innen fagområdet. I tillegg skal du legge ved:

 • CV
 • fullstendig publikasjonsliste der de mest sentrale/relevante arbeidene er omtalt
 • attester og vitnemål

Aktuelle søkere vil bli bedt om å sende inn publikasjoner og vitenskapelige arbeider for sakkyndig vurdering.

 

Dersom du ønsker konfidensiell behandling av din søknad, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om deg likevel kan gjøres kjent. Du vil da få informasjon om dette, jf. Offentleglova § 25.

Vi vil gjerne ha deg med på laget. Benytt søknadsskjema på denne siden for å sende inn din søknad.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  23. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Høgskolen i Østfold
 • Nettside
 • Kommune
  Halden
 • Arbeidssted
  Halden
 • Jobbnorge-ID
  162477
 • Intern-ID
  18/01783
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger