Arbeids- og sosialdepartementet forvaltar rundt ein tredjedel av statsbudsjettet og eit omfattande regelverk som har avgjerande verdi for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarknadspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og tryggleik, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har vel 200 tilsette fordelt på seks avdelingar og departementsråden sin stab, som inkluderar presse- og kommunikasjonsseksjonen.

Budsjett- og styringsavdelinga er ei ny avdeling som har ansvar for å koordinere, kvalitetssikre og følgje opp departementet sitt arbeid med statsbudsjettet, forsking og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgåande oppgåver i styringa av underliggjande verksemder (etatsstyring) og høyringssaker. Avdelinga har og ansvaret for etatsstyringa av Arbeids- og velferdsetaten og Trygderetten, økonomiforvaltning i departementet, samfunnstryggleik i sektoren og departementet si interne planlegging og styring.

Seniorrådgjevar - Utvikling av arbeids- og velferdsforvaltninga

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Arbeids- og sosialdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Akersgata 64
 • Jobbnorge-ID
  162467
 • Intern-ID
  18/3881
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger