Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Førsteamanuensis/førstelektor i drama og teaterfag i barnehagelærerutdanningen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for kunstfag er det ledig en fast 100 % stilling som førsteamanuensis/førstelektor i drama og teaterfag, tilknyttet Institutt for visuelle og sceniske fag. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, med noe arbeid på Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 90 ansatte i vitenskapelige stillinger. Fakultetet består av Institutt for visuelle og sceniske fag, Institutt for rytmisk musikk, og Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk.

 

Institutt for visuelle og sceniske fag tilbyr ph.d.-spesialisering i kunst i kontekst, mastergrad i kunstfag, bachelor i samtidsteater (oppstart 2019) og bachelorgrad i kunst og håndverk, i tillegg til flere årsstudier og en rekke emner innenfor lærerutdanningene. Instituttet anvender et bredt og åpent kunstbegrep, og studietilbudene kombinerer didaktisk, vitenskapelig og utøvende/skapende praksis.

 

 

Beskrivelse av stillingen

Arbeidsoppgavene er primært knyttet til undervisning og veiledning innen barnehagelærerutdanningen (BLU). Dette innebærer dramadelen av det obligatoriske kunnskapsområdet «Kunst, kultur og kreativitet», samt valgbar fordypning og eventuelle bacheloroppgaver med fokus på drama- og teaterfaget. Det kan også blir aktuelt å bruke søkerens kompetanse på årsstudiet i teater og i dramakurs i grunnskolelærerutdanningen.

 

Den som ansettes må kunne ivareta studieprogramledelse, faglig administrasjon og praksisoppfølging, bidra til den daglige driften av studieprogrammene og drive aktivt med forsknings- og utviklingsarbeid.

 

Fakultet for kunstfags FoU-aktiviteter er knyttet til forskning, kunstnerisk- og faglig utviklingsarbeid. Det tildeles FoU-tid etter søknad. Den som ansettes i stillingen vil bli tilknyttet FoU-plattformen KiK–Kunst i kontekst, og det forventes en aktiv deltagelse i en av forskningsgruppene: Kunst og barn & unge, Kunst og konflikt eller Kunst og sosiale relasjoner. For nærmere opplysninger, se forskningsgruppenes presentasjon på www.uia.no/senter-og-nettverk/kunst-i-kontekst-kik.

 

 

Kvalifikasjoner og vilkår

 

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

 

Den som ansettes må ha mastergrad eller tilsvarende innen fagfeltet, og bør ha særlig kompetanse fra barnehagesektoren gjennom egen profesjonsutdanning, undervisningserfaring og/eller forskning og kunstnerisk utviklingarbeid. Søkere bør kunne vise til vitenskapelig kunstfaglig-/kunstdidaktisk FoU-produksjon eller relevant kunstnerisk utviklingsarbeid. Undervisningserfaring fra høgskole/universitet vil være en fordel.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Det vil bli lagt vekt på gode evner til samarbeid, kommunikasjon og organisering.

 

Undervisningsspråket er norsk/et annet skandinavisk språk. Det kreves også at søkeren behersker engelsk skriftlig og muntlig.

 

Aktuelle kandidater til stillingen vil normalt bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.

 

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av ansettelsesperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Ansettelsesmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av ansettelsesperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

 

Vi tilbyr:

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor og spennende organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1011 førsteamanuensis, kr 524 200-658 300 bto pr år, eller kode 1198 førstelektor, kr 524 200-658 300 bto pr år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne. Menn oppfordres spesielt til å søke.

 

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

 

 

Søknad

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

 

Følgende lastes opp elektronisk:

 

 • CV med publikasjonsliste
 • attester og vitnemål
 • dokumentasjon av og redegjørelse for kunstverk eller kunst- og kulturprosjekter (inntil 10)
 • vitenskapelige arbeider (inntil 10)

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere søknaden dersom vedlegg mangler i søknaden. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

 

Søknadsfrist: 10.02.19

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til instituttleder Merete Elnan, tlf. 38 14 14 81, mobil 926 52 807, e-post merete.elnan@uia.no, dekan Marit Wergeland-Yates, tlf. 38 14 13 66, mobil 996 95 708, e-post marit.wergeland-yates@uia.no, eller seniorrådgiver Tone E. Furre, tlf. 38 14 19 65, mobil 911 00 030, e-post tone.e.furre@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162460
 • Intern-ID
  Ref. 292/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger