Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du jobbe med miljøhensyn i arealplanlegging?

Er du opptatt av ivaretagelsen av miljøhensyn i arealplanlegging? Har du også den rette kompetansen, kan det være deg vi leter etter.

Miljødirektoratet spiller en viktig rolle i miljøsektorens ivaretakelse av miljøhensyn etter plan- og bygningsloven. Dette gjør vi ved å gi veiledning til fylker og kommuner om klima- og miljøhensyn i planleggingen, og følger opp Fylkesmannens ansvar for håndtering av klima- og miljøverdier i plansaker. Vi gir faglige råd til Klima- og miljødepartementet i deres utviklingsarbeid innen planområdet, og innspill i innsigelsessaker til kommunale og regionale planer.

Seksjon for arealplan er en av fem seksjoner i Tilsyns- og miljødataavdelingen. Seksjonen har fagansvar for områdene miljøhensyn i plan, herunder støy, konsekvensutredning og energiutbygging av vindkraft og kraftlinjer, og har en viktig rolle knyttet til formidling av kunnskapsgrunnlaget i plansaker.

Seksjonen har et godt fagmiljø og består av 11 dyktige medarbeidere på Brattøra i Trondheim.
Nå søker vi etter to kunnskapsrike og motiverte personer som kan bidra til å styrke abeidet vårt med å ivareta miljøhensyn i arealplanlegging. Arbeidet innebærer rådgivning til Klima- og miljødepartementet og fylkesmannen, og bistand og tett dialog med andre seksjoner internt i organisasjonen. I tilegg skal man bistå Miljødirektoratet internt på planfeltet og ivaretakelse av brukerperspektivet ved formidling og videreutvikling av tilgjengelige miljødata.

Den ene stillingen vil være særlig knyttet til støyutfordringer i arealplaner. Dette innebærer blant annet oppdateringer av veiledning om støy i arealplan i tett samarbeid med interne og andre etater. Det må også påregnes andre oppgaver innenfor arealplanfeltet for denne stillingen.

Geografisk plassering av utlyste stillinger er i Trondheim.


Stillingenes hovedansvarsområder

For den ene stillingen særlig:

 • Veiledning og regelverksutvikling for støy i arealplanlegging
 • Deltagelse i nordisk støysamarbeid og aktuelle EU-prosesser

For begge stillingene:

 • Rådgivning til KLD og veiledning til fylkesmannen knyttet til miljøhensyn i arealplanlegging
 • Dialog og samarbeid med lokale, regionale og statlige myndigheter
 • Planfaglig rådgiving og bistand til relevante arbeidsprosesser på Miljødirektoratets øvrige fagområder
 • Bidra til at Miljødirektoratets miljøkunnskap og temadata er relevante og tilgjengelige som karttjeneste for arealplanlegging og konsekvensutredninger

Skriv gjerne i søknaden om du er interessert i begge stillingene, eller kun den ene.

Kvalifikasjoner

 • Du har utdanning med mastergrad eller tilsvarende innen arealplanlegging, naturvitenskap, ingeniørfag. Kandidater med tilsvarende relevant utdanning kan også vurderes.
 • Du har minst to års relevant arbeidserfaring og gjerne erfaring med arealplanprosesser.
 • Du har forståelse for betydningen av et tilrettelagt kunnskapsgrunnlag.
 • Du har interesse for digitale miljødata og utvikling av digitale karttjenester for arealforvaltning.
 • Du har gjerne prosjektledererfaring eller erfaring fra å drive lignende større arbeidsprosesser.
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning.

Egenskaper

 • Du er en lagspiller, har god rolleforståelse og motiveres av å skape resultater sammen med andre.
 • Du tar selvstendig ansvar for å nå resultater, er strukturert, analytisk og leverer god kvalitet til avtalt tid.
 • Du er uredd, initiativrik, har stor arbeidskapasitet og trives i en hektisk hverdag.
 • Du har evne til å se helheten og prioritere det som er viktigst.
 • Du har gode kommunikasjonsevner/samarbeidsevner, og trives med å ha kontakt med andre.


Vi tilbyr

 • To faste stillinger som rådgiver/seniorrådgiver med lønn fra kr 464 800 (ltr 60) til 658 300 (ltr.72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Kontaktperson for stillingen er seksjonsleder Steinulf Hoel som treffes på telefon 915 82 878/steinulf.hoel@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Hilde Hartviksen Hegerholm på telefon 976 90 419/hilde.hartviksen.hegerholm.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 106-2018 TAF Søknadsfrist: 20.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  162436
 • Intern-ID
  106-2018 TAF
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger