Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Systemansvarlig fagapplikasjoner med kartintegrasjoner

Fast stilling som seniorrådgiver i seksjon for digitalisering

Liker du å jobbe i et miljø under endring, og takler flere oppgaver samtidig? Miljødirektoratet er i en digital omstilling. Vi jobber kontinuerlig for at våre løsninger skal ha fremtidsrettede teknologivalg, og gi gode brukeropplevelser. Vi vil fremover i større grad jobbe med analyse av store datamengder, maskinlæring og automatisering. Miljødirektoratet jobber etter prinsippene for smidig utvikling.

Miljødirektoratet opprettet en egen digitaliseringsseksjon den 1. oktober 2018. En styrking av arbeidet med IT/digitalisering er nødvendig for å møte omverdenens forventninger om tilgjengelige og digitale tjenester fra direktoratet. Seksjonen blir en sentral pådriver for digitaliseringsarbeidet i direktoratet. Seksjonen vil lede an i endringsprosessene hvor tjenesteutvikling, brukerorientering, gevinstrealisering og utnytting av data er sentrale begreper. Et nært samarbeid med seksjon for miljødata og geoinformasjon og andre miljøfaglige seksjoner blir nødvendig. En sterk involvering av ansatte og brukere blir også avgjørende. Miljødirektoratet har et sterkt fagmiljø på GIS i seksjon for miljødata og geoinformasjon, og en omfattende og moderne teknisk plattform for geografisk infrastruktur. Det er viktig for oss at geografisk infrastruktur sees i sammenheng med øvrig IT-infrastruktur.

Seksjonen vil ha om lag 20 medarbeidere i Oslo og Trondheim. Arbeidssted for denne stillingen er på Brattøra i Trondheim.

Hovedansvarsområder

 • Systemansvarlig for interne fagsystemer med kartintegrasjoner
 • Bidra til god og helhetlig arkitektur på løsninger, inkludert integrasjoner mellom interne og eksterne systemer/kilder
 • Utarbeide og forvalte rutiner for sikker og stabil drift av plattform og applikasjoner basert på ITIL
 • Styring, koordinering og oppfølging av leverandører og ivareta dialog med fagavdelingene i direktoratet
 • Ansvarlig for vedlikehold og videreutvikling av den tekniske plattformen
 • Ansvarlig for oppfølging av test- og godkjenningsprosesser

Kvalifikasjoner

 • Du har en mastergrad innen IKT/geomatikk, ingeniørvitenskap/teknologi. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse på masternivå
 • Relevant dokumentert erfaring
 • Du har erfaring med å koordinere eksterne og interne ressurser for å implementere løsninger
 • Du er vant til å ha leverandørkontakt, gjerne innenfor GIS
 • Du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Miljødirektoratets fagsystemer er hovedsakelig basert på ESRI/Arc kartløsninger, Geocortex og FME, men vi har også open source løsninger bygget på Geoserver og OpenLayers. Det er ønskelig at du har grunnleggende tekniske kunnskaper om

 • Databaser og dataflyt
 • GIS server plattform, GIS Klient API og GIS klientverktøy
 • God basis nettverksforståelse
 • Scripting

Du bør også ha kunnskap om

 • Prosjektverktøy, kildekodehåndtering og optimalisering av karttjenester web

Personlige egenskaper

 • du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og fleksibel
 • du evner å jobbe selvstendig
 • du er løsningsorientert, og har evne til å løse problemer selv eller via andre
 • du har evne til å takle høyt arbeidspress
 • du er ryddig, strukturert og flink til å dokumentere løsninger
 • du arbeider konsekvent, og jobber etter oppsatte strukturer
 • du har grunnleggende forståelse og interesse for miljøfag
 • du er interessert i teknologi og i å tilegne seg ny kunnskap gjennom egenlæring

Vi tilbyr

 • Fast stilling som seniorrådgiver med lønn fra kr. 524 200 (ltr 60) til kr. 658 300 (ltr 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

For nærmere informasjon om stillingen, seksjonsleder Linda Jacobsen på e-post Linda.Jacobsen@miljodir.no.

For faglige spørsmål knyttet til stillingen, seksjonsleder Ingunn Limstrand i seksjon for miljødata og geoinformasjon på e-post Ingunn.Limstrand@miljodir.no.

Spørsmål om søknadsprosessen, Grethe S. Solberg Mossige, telefon 416 48 873 eller e-post Grethe.Solberg.Mossige@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 102-2018 ODI                Søknadsfrist: 20. januar 2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra i Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  162428
 • Intern-ID
  102-2018 ODI
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger