UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - administrasjon

Ledig stilling som rådgiver ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - UiT Norges arktiske universitet

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), seksjon for utdanning og kommunikasjon er det en ledig stilling som rådgiver med arbeidssted Tromsø.

Fakultetet har hovedsete i Narvik, og har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutt og tre seksjoner. Denne stillingen er knyttet til Seksjon for utdanning og kommunikasjon. Seksjonen har 13 årsverk med ansatte i Narvik, Tromsø og Alta.

Stillingen har sine arbeidsoppgaver knyttet til studie- og eksamensadministrasjon ved Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet ved IVT-fakultetet (IIS-IVT). IIS-IVT har studieprogrammer for bachelor ingeniør i automasjon, prosessteknologi samt droneteknologi. I tillegg har instituttet ansvar for Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø. Arbeidet som rådgiver omfatter for eksempel studieveiledning, studieplan- og studieinformasjonsarbeid, eksamensavvikling, forskningsadministrasjon, timeplanlegging, tilrettelegging i LMS osv. Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor stillingens arbeidsområde.

Stillingen som rådgiver lønnes etter statens regulativ kode 1434 Rådgiver. Fra bruttolønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

For stilling som rådgiver kreves normalt høyere utdanning fra Universitet eller Høgskole (minimum bachelorgrad). Manglende formell utdanning kan kompenseres ved lang og relevant praksis som saksbehandler, kombinert med kurs, etter- og videreutdanning. Stillingen krever solid IKT-kunnskap. Den som tilsettes må ha gode kunnskaper i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med relevant erfaring fra studieadministrasjon og ett eller flere av følgende administrative systemer: Felles Studentsystem (FS), eksamensverktøyet WiseFlow, timeplanleggingssystemet TP, emneplanleggingssystemet EpN, læringssystemene Fronter og Canvas samt arkivsystemet ePhorte.

Vi søker en ansvarsbevisst, nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeidsevner og som har god teknisk innsikt. Den som tilsettes må kunne arbeide selvstendig og strukturert og ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studiesjef Rolf Håkon Rensaa tlf. 769 66406, e-post rolf.h.rensaa@uit.no eller instituttleder Tor Schive tlf. 776 60357 tor.schive@uit.no.

Søknaden sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Referanser med kontaktinformasjon

Søkerne som blir innkalt på intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Arbeidssted
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  162426
 • Intern-ID
  2018/5893
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger