Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Kartformidler - bli med å sette miljødata på kartet

Kan du en del om kartografi og interaktiv grafikk? Liker du å bearbeide data slik at de blir nyttige og lett forståelige for brukerne?

Miljødirektoratet forvalter og formidler samfunnsnyttige data om klima, naturmangfold, forurensning, friluftsliv og polare områder. Miljødata danner et et viktig grunnlag i arbeidet vårt med å løse ulike miljøutfordringer.

Seksjon for miljødata og geoinformasjon koordinerer direktoratets arbeid med miljødata og nasjonale og internasjonale miljøindikatorer. Seksjonen utgjør et sterkt og utviklingsorientert fagmiljø innen GIS, dataforvaltning og fjernmåling.

Har du lyst å jobbe med å tilrettelegge og formidle miljødata i samarbeid med kommunikasjonsenheten og de ulike fagavdelingene våre? Vi er på jakt etter en engasjert og lærevillig rådgiver/seniorrådgiver med følgende hovedansvarsområder:

 • Forvalte og videreutvikle digitale løsninger for å formidle miljødata
 • Bidra til å utvikle nye temakart som beskriver miljøets tilstand og utvikling 
 • Foreslå og videreutvikle nye kart- og datatjenester i dialog med brukere og dataprodusenter

Stillingens plassering er på Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo.

Kvalifikasjoner

 • formell kompetanse på masternivå med natur- og miljøfag, teknologi, kommunikasjon eller tilsvarende
 • kompetanse på verktøy og teknikker for bruk av interaktiv grafikk og kartografi 
 • beherske GIS-verktøy og har en sterk interesse for kartdata, kartografi og karttjenester 
 • grunnleggende teknisk kompetanse og interessert i utvikling av digitale løsninger for formidling av miljøinformasjon
 • kjennskap til sentrale offentlige databaser og kunnskap om miljødata fra kartlegging, overvåkning, statistikk og rapportering er en fordel men ikke et krav

Egenskaper:

 • du jobber målrettet og nøyaktig 
 • du er fleksibel, tar initiativ og er flink til å se løsninger
 • du er selvstendig, men har samtidig god evne til samarbeid og relasjonsbygging på tvers av fagområder
 • du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, og er flink til å dele og formidle egen kunnskap, informasjon og erfaringer
 • du har gode IT-tekniske basiskunnskaper
 • du er positiv og omgjengelig og bidrar i det gode arbeidsmiljøet i seksjonen

Personlige egenskaper vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn fra kr 464 800 (ltr 60) til 658 300 (ltr.72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig satsingsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • godt arbeidsmiljø og et bredt og interessant fagmiljø
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Kontaktperson for stillingen er Ingunn Limstrand på telefon 915 77 096/ ingunn.limstrand@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til Hilde Hartviksen Hegerholm på telefon 976 90 419/hilde.hartviksen.hegerholm@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Søkerlisten vil bli offentlig når søknadsfristen er gått ut. Vi gjør oppmerksom på at søknaden din kan bli offentlig selv om du har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Hvis det skjer, vil vi gi deg beskjed slik at du får mulighet til å trekke søknaden din.

Her er lenke til vår personvernerklæring.


Referanse: 105-2018 TMI                                 Søknadsfrist: 20.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattøra, Trondheim eller Helsyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  162417
 • Intern-ID
  105-2018 TMI
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger