UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - administrasjon

Ledig stilling som rådgiver ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi - UiT Norges arktiske universitet

Ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi (IVT), seksjon for utdanning og kommunikasjon er det en ledig stilling som rådgiver med arbeidssted Narvik.

Fakultetet har hovedsete i Narvik, og har ca. 200 ansatte fordelt på fem institutt og tre seksjoner. Denne stillingen ligger til Seksjon for utdanning og kommunikasjon i Narvik og har sine arbeidsoppgaver knyttet til studieadministrasjon ved IVT-fakultetet. Seksjonen har 13 årsverk, hovedsakelig med ansatte i Narvik, men også i Tromsø og i Alta.

Vi søker en ansvarsbevisst, nøyaktig, fleksibel og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeidsevner, god handlekraft og god teknisk forståelse. Den som tilsettes må både kunne arbeide selvstendig og teambasert, og ha en strukturert og løsningsorientert tilnærming til arbeidsoppgavene. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. Stillingen krever gode administrative ferdigheter, analytiske evner, svært god norsk fremstillingsevne og god engelsk fremstillingsevne - både muntlig og skriftlig.

Arbeidet som rådgiver omfatter eksempelvis avansert saksbehandling (innpasningssaker, klagesaksbehandling), studentopptak, analyser og utviklingsoppgaver, systemforvaltning, databaseforvaltning, studieveiledning, studieplanarbeid osv. Det kan også bli aktuelt med andre oppgaver innenfor stillingens grunnpreg. Stillingen krever derfor tyngde både når det gjelder teknisk kompetanse og når det gjelder offentlig forvaltning og saksbehandling.

Det er fordelaktig å ha erfaring fra studieadministrasjon og gjerne ett eller flere av følgende administrative systemer: Felles Studentsystem (FS), saksbehandlingssystem (f.eks. ePhorte), læringssystem (f.eks. Canvas), timeplanleggingssystem (f.eks. TimeEdit el. TP).

Stillingen som rådgiver lønnes etter statens regulativ 1434 rådgiver. Fra bruttolønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

For stilling som rådgiver kreves normalt høyere utdanning fra Universitet eller Høgskole (minimum bachelorgrad).

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til studiesjef Rolf Håkon Rensaa tlf. 769 66406, e-post rolf.h.rensaa@uit.no.

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Vitnemål og attester
 • Referanser med kontaktinformasjon

Søkerne som blir innkalt på intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Generell informasjon

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen i annonsen.

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Narvik
 • Arbeidssted
  Narvik
 • Jobbnorge-ID
  162416
 • Intern-ID
  2018/5892
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger