Barne-, ungdoms- og familieetaten

Innlandet barnevernsenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.


Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Lillestrøm. Bufetat, region øst har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, adopsjon og enslige mindreårige asylsøkere.


Innlandet barnevernsenter er et institusjonstilbud for ungdom primært fra Innlandet. Vi drifter totalt 12 plasser i nytt senter, både akutt-, omsorgs- og hybelplasser. Senteret ligger i Gjøvik og målgruppen er barn og unge i alderen 13-18 år med behov for langvarig omsorg utenfor hjemmet. Institusjonen er i gang med å implementere ny faglig modell; Omsorgs- og endringsmodellen, hvor vi arbeider miljøterapeutisk med god omsorg, virkningsfullt endringsarbeid og høy grad av brukermedvirkning. Arbeidet bygger på dialektisk atferdsterapi med sentrale deler fra mindfulness og traumebevisst tilnærming.


Senteret har tre avdelinger fordelt på akutt, omsorg og omsorg/hybler, og ansatte jobber på tvers av alle avdelinger ved behov.

Kjerneoppgaven til senteret er ivaretakelse og trygg omsorg i den akutte fasen, kartlegging, analyser, observasjoner og miljøterapeutisk arbeid sammen med ungdommen og nettverket. Vi gir god omsorg gjennom tydelige strukturer, grenser og forventninger, og gir et målrettet tilbud til de som har behov for et lengre endrings- og utviklingsarbeid.


Vi søker deg som ivrer for å jobbe systematisk og forpliktende sammen med ungdommer og familier, og ønsker å være med på å bygge opp et senter i utvikling.

Ledige vikariater i 100% stilling som miljøterapeut - ønsker du å utgjøre en forskjell for ungdom på institusjon?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Gjøvik
 • Arbeidssted
  Gjøvik
 • Jobbnorge-ID
  162406
 • Intern-ID
  Øst 5/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger