Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Open Science koordinator

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en 100 % stilling som Open Science koordinator. Stillingen er knyttet til Universitetsbiblioteket og Forskningsadministrativ avdeling. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse 01.03.19 eller etter avtale.

 

Universitetsbiblioteket yter informasjonstjenester og tilbyr infrastruktur av høy kvalitet som støtter undervisning, forskning og formidling ved UiA. Open Science koordinatoren vil bli en del av forskningsstøtteteamet på biblioteket.

 

Forskningsadministrativ avdeling har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innen forskning og forskerutdanning. Avdelingen samarbeider tett med andre enheter ved UiA Stillingen er knyttet til et team som jobber med støtte til prosjektutvikling- og gjennomføring,

 

Den som ansettes rapporterer til bibliotekdirektøren.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • koordinere arbeidet med Open Science på hele UiA
 • veiledning og opplæring av forskere og administrativt ansatte innen Open Science
 • koordinering av arbeidet med Cristin, egenarkivering
 • koordinering av arbeidet med forskningsdata og Open Access publisering
 • administrativ støtte til forskningsprosjekter med datahåndtering
 • samarbeid med arbeidsgrupper i biblioteket og forskningsadministrativ avdeling
 • samarbeid med IT og andre interne og eksterne samarbeidspartnere
 • oversikt over/arbeide med institusjonelle, nasjonale og internasjonale regler/retningslinjer for Open Science, og at UiA oppfyller disse

Den som ansettes vil kunne være med på å utvikle innholdet i stillingen. Oppgaver vil for øvrig bli tillagt etter behov og kvalifikasjoner.

 

 

Kvalifikasjoner

 

Den som ansettes må ha:

 

 • utdanning på masternivå, med tilleggsutdannelse og/eller praksis innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • relevant erfaring, gjerne innen Open Science / Open Access
 • gode språkkunnskaper (skandinavisk og engelsk)
 • god digital kompetanse

Den er en fordel med erfaring eller kjennskap til:

 • forskningsarbeid
 • forskningsadministrasjon eller universitetsbibliotek
 • universitets- og høgskolesektoren

Vi ønsker en fleksibel, strukturert og serviceinnstilt medarbeider med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillingen krever lyst til å undervise og evne til å arbeide selvstendig og i team. Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver, kr. 524 200-565 500 brutto pr. år, kode 1199 universitetsbibliotekar, kr 464 800 – 544 400 brutto pr. år, eller kode 1515 spesialbibliotekar, kr. 442 400 – 524 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 25.01.19

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forskningsdirektør Simone Heinz, tlf. 38 14 11 06, simone.heinz@uia.no, universitetsbibliotekar Marte Strand, tlf. 38 14 12 07, e-post marte.strand@uia.no eller bibliotekdirektør Jesper Mørch, tlf. 38 14 11 10, e-post jesper.morch@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  25. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162365
 • Intern-ID
  Ref. 298/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger