Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Rådgiver/Seniorrådgiver - jurist

Ved Universitetet i Agder er det ledig et vikariat i 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver i Studieavdelingen fram til 01.01.20, med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

 

Studieavdelingen har ansvar for strategiske og administrative oppgaver innenfor utdanningsområdet, og samarbeider tett med rektoratet, fakultetene og andre enheter ved UiA.

Studieavdelingen er sekretariat for bl.a. universitetets studieutvalg og klagenemnd, og forbereder også saker til universitetsstyret. Den som blir tilsatt vil jobbe med forskjellige saksbehandlings- og utredningsoppgaver, og vil rapportere til studiedirektøren.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • sekretær og saksforbereder for universitetets klagenemnd og skikkethetsnemnd
 • forberede saker til universitetsstyret og universitetets studieutvalg
 • opplæring og rådgiving overfor medarbeidere i studieavdelingen og på fakultetene i forvaltningsrettslige spørsmål, herunder GDPR
 • øvrige utrednings- og saksbehandlingsoppgaver innenfor studieavdelingens saksområder

Kvalifikasjoner – søker må

 

 • ha mastergrad i rettsvitenskap/juridisk embetseksamen. Dokumentert og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god skriftlig fremstillingsevne

Kvalifikasjoner – søker bør

 

 • ha gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper
 • ha kjennskap til høyere utdanning

Vi ønsker en person med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, fleksibilitet og evne til å arbeide selvstendig. Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

 

Vi tilbyr

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 442 400-515 200 brutto pr. år, eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 524 200-576 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 20.01.19

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Studiedirektør Greta Hilding, mobil 91 86 82 20, e-post greta.hilding@uia.no

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162348
 • Intern-ID
  Ref. 297/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger