Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Innkjøpsrådgiver

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver innen innkjøp/offentlige anskaffelser. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Økonomiavdelingen og hovedarbeidssted er Campus Kristiansand.

 

Økonomiavdelingen har ansvar for universitetets regnskap, lønn, budsjett og innkjøp, og har ca. 25 ansatte. Innkjøpskontoret arbeider med anskaffelsesprosesser, kontraktsinngåelser, samt oppfølging av inngåtte avtaler. Innkjøpskontoret har også et veilednings- og opplæringsansvar for innkjøpsområdet ved hele universitetet.

 

Arbeidsoppgaver

 

 • planlegge og gjennomføre konkurranser, og inngå avtaler innenfor et vidt spekter av varer og tjenester
 • veiledning og rådgivning i forbindelse med anskaffelsesregelverket (Lov om offentlige anskaffelser med forskrift)
 • tilsyn, kontroll og oppfølging av inngåtte avtaler.
 • formidling og gjennomføring av kurs innenfor anskaffelsesområdet
 • analysearbeid og internkontroll

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kvalifikasjoner.

 

Kvalifikasjoner

 

Den som ansettes må ha:

 

 • masterutdanning innenfor relevante fagområder (jus, økonomi eller lignende), men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • erfaring med komplisert og omfattende saksbehandling
 • evne til å jobbe med flere saker samtidig med mange involverte parter

Det er en fordel om den som ansettes har:

 

 • erfaring med gjennomføring av anskaffelser i større virksomheter, samt erfaring med kontraktsarbeid
 • erfaring med å lede prosjekter og gjennomføre forhandlinger
 • kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk, og den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk, samt engelsk, både skriftlig og muntlig.

 

Vi ønsker en person som arbeider selvstendig og målrettet. Det er nødvendig med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Det er viktig med fleksibilitet og omstillingsevne, samt evne til å sette seg raskt inn i nye arbeidsområder. Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

 

Vi tilbyr

 

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver/1364 seniorrådgiver, kr 480 600-555 100 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

 

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".


Søknadsfrist: 21.01.19

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til økonomidirektør Kjetil Hellang, tlf. 918 73 616, e-post kjetil.hellang@uia.no, eller fagansvarlig for innkjøp Geir Stokke, tlf. 38 14 19 55, mob. 412 38 132, e-post geir.stokke@uia.no.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162346
 • Intern-ID
  Ref. 296/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger