VID vitenskapelige høgskole er en privat, akkreditert vitenskapelig høgskole. Vårt motto er «Engasjert for mennesket – lokalt og globalt».

VID har over 5200 studenter, 450 ansatte og studiesteder i Bergen, Oslo, Sandnes og Stavanger.

Formålet er å tilby utdanning og drive forskning innenfor helse- og sosialfag, ledelse, pedagogikk, diakoni og teologi. Høgskolen tilbyr ca. 50 studieprogram på bachelor-, master- og ph.d.-nivå og har som mål å utvikle seg som nasjonal aktør gjennom regionalt samarbeid.

 

Førsteamanuensis/ Førstelektor i sykepleie 100% fast stilling

Ved VID vitenskapelige høgskole i Bergen, er det ledig en 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor i sykepleie fra 01.08.2019. Stillingen er for tiden innplassert ved Fakultet for helsefag. Denne stillingen vil per i dag være knyttet til 1. studieår ved Bachelor i sykepleie, der det er fokus på grunnleggende sykepleie, sykepleie til eldre, anatomi/fysiologi og sykdomslære. Det er ønskelig at den som blir ansatt har erfaring fra undervisning og veiledning av studenter og klinisk erfaring med sykepleie til eldre pasienter.

VID Bergen, Fakultet for helsefag har rundt 500 studenter ved bachelor i sykepleie og ett kull i bachelor i vernepleie deltid med 35 studenter. VID Bergen har også 350 studenter ved videreutdanninger som har studietilbud innen akuttmedisinsk sykepleie, avansert gerontologi, kreftsykepleie, palliativ sykepleie, veiledning og mindfulness.

VID Bergen består foreløpig av to studiesteder, Haraldsplass og Betanien, som planlegges samlokalisert. Den som ansettes vil ha undervisning og arbeidssted ved begge studiesteder inntil samlokaliseringen er gjennomført.

Arbeidsoppgaver

Undervisning og veiledning av studenter ved Bachelor i sykepleie. Arbeidsoppgavene i stillingen forutsetter utpreget samarbeid med kolleger ved fakultetet.

Avhengig av kvalifikasjoner, forventes det at den som ansettes bidrar til utviklingen av forskning innenfor fagfeltet gjennom deltagelse i forskningsgrupper, samarbeid om felles forskningsprosjekt, publisering og formidling.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves fortrinnsvis førsteamanuensis- / førstelektorkompetanse. Det er krav om minimum mastergrad innenfor relevant fagområde, og søkere må ha bachelor i sykepleie.
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere med førstekompetanse, kan det være aktuelt med midlertidig tilsetting som høgskolelektor i inntil 3 år med krav om arbeid mot førstekompetanse før fast ansettelse (jf. Universitets- og høyskoleloven §6-5). Dersom sakkyndig utvalg vurderer at kandidaten har kommet langt i løpet mot oppnåelse av førstekompetanse og vil kunne søke om opprykk innen rimelig tid, vil fast ansettelse som høyskolelektor vurderes.
 • Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere universitet- og høgskolepedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg dette i løpet av tre år (ved fast tilsetting). Høgskolen arrangerer egne kurs.
 • Det er ønskelig med pedagogisk erfaring fra høyere utdanning.
 • Det er ønskelig med klinisk erfaring med sykepleie, fortrinnsvis til eldre pasienter.

Dersom en søker ikke har førstekompetanse, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • God arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide selvstendig, systematisk og i team
 • God formidlingsevne
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Personlig egnethet
 • Relevant kompetanse og erfaring
 • Motivasjon for å utvikle samarbeid på tvers av VID sine ulike fagområder

Vi kan tilby

 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • En kirkelig og verdibasert utdanningsinstitusjon med høye faglige ambisjoner
 • IA bedrift
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lønnsplassering i henhold til hovedavtalen mellom VIRKE og arbeidstakerorganisasjonene. Stillingen er plassert i stillingskode 1011 Førsteamanuensis LR24, 1198 Førstelektor LR24 eller 1008 Høgskolelektor LR25.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Generelle kriterier for tilsetting som Førsteamanuensis, Førstelektor eller Høgskolelektor fremgår av FOR 2006-02-09 nr. 129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelser for vitenskapelige stillinger ved høgskolen.

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning.

Stillingsinnehaver må beherske et skandinavisk språk som arbeidsspråk. Dersom den som tilsettes ikke behersker et skandinavisk språk, må vedkommende innen to år beherske norsk tilstrekkelig til å kunne delta aktivt i alle funksjoner stillingen innebærer.

Innsendelse av søknad

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • Søknad og CV
 • Vitnemål og attester
 • Liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • Liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert og som er vedlagt

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker, vennligst ta kontakt med HR-seksjonen v/ Susanne Deila Finne susanne.deila.finne@vid.no/ Tel. +47 22 96 37 91.

Dersom du ønsker å bli kontaktet ved mulige ledige stillinger i fremtiden må dette spesifiseres i søknaden. Opplysningene vi bli lagret i ett år fra søknadsfrist.


Søknadsfrist: 30. januar 2019

Tiltredelse: 1. august 2019

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen

Det vil bli brukt sorteringskomité og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut. Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og tre referanser.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Informasjon om stillingen

Søkere som ønsker nærmere informasjon om stillingen, kan ta kontakt med studieleder Berit Båtsvik berit.batsvik@vid.no Tel. + 47 55699230 eller prodekan Anita Lyssand anita.lyssand@vid.no Tel. +47 99204007

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  30. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  VID vitenskapelige høgskole
 • Nettside
 • Kommune
  Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjell, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
 • Arbeidssted
  Ulriksdal 10, 5009 Bergen
 • Jobbnorge-ID
  162327
 • Intern-ID
  18/02164 SDF
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger