UiT Norges arktiske universitet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning - Inst. for ark,. hist., rel. og teologi

Avdelingsingeniør/overingeniør ved UiT Norges arktiske universitet

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, er det ledig 3-årig engasjement for avdelingsingeniør/overingeniør i det flerfakultære UiT initiativet «Befolkningsundersøkelser i nord». Engasjementet er tilknyttet Registreringssentral for historiske data (RHD) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL).

 

Nærmere opplysninger om stillingene og prosjektet fås ved henvendelse til Hilde Sommerseth, tlf. 776 44177, e-post: hilde.sommerseth@uit.no eller Trygve Andersen, tlf. 776 44178, e-post: trygve.andersen@uit.no

 

Engasjementets tilhørighet
Engasjementet er primært tilknyttet Registreringssentral for historiske data (RHD) ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR). Ved RHD arbeides det med digitalisering av historisk kildemateriale, slik at kildene blir lettere tilgjengelig for forskning. RHD har siden 1981 spesialisert seg på transkribering og tilgjengeliggjøring av folketellinger og kirkebøker fra perioden ca. 1700-1950, både til tekstlig og koda format.

 

RHD består av to avdelinger. Avdelingen for administrasjon, forskning og faglig ledelse ligger ved UiT, registreringsavdelingen ligger i Målselv kommune. RHD leder byggingen av et Historisk befolkningsregister for perioden 1801-1964, primært til bruk i sosialhistorisk og demografisk forskning, se http://www.rhd.uit.no

 

Engasjementets arbeidsoppgaver
Engasjementet vil være del av UiTs strategiske satsing «Befolkningsundersøkelser i nord», der hovedmålet er å utvikle nye fremragende teknologiløsninger og forskningsmiljøer gjennom samarbeid på tvers av fakulteter og fagmiljøer. Satsingens sikte er å svare på nasjonale og internasjonale spørsmål om helse og levekår. I et tverrfaglig samarbeid skal RHD levere data og forskning under temaet «Ulikhet i helse», og den som tilsettes vil jobbe i team med IT-utviklere, forskere og PhD studenter fra RHD, Institutt for informatikk ved Fakultetet for ingeniørvitenskap og teknologi, forskningsgruppen «The Stein Rokkan Research Group for Quantitative Social and Political Science» ved Institutt for samfunnsvitenskap, Handelshøgskolen ved Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi og Institutt for samfunnsmedisin ved det helsevitenskapelige fakultet.

 

RHD og The Stein Rokkan Research Group bygger opp omfattende datasett hvor individdata er nestet i territorielle enheter over tid og sted. Gjennom prosjektet vil databasene suppleres med longitudinelle helsedata fra blant annet Tromsø-undersøkelsen. Datasettene åpner muligheter for analyser som kan bidra til viktig kunnskap om samspillet mellom helse, utdanning, økonomi, arbeids- og næringsliv i nord. Den som tilsettes vil få tilgang til og være med å utvikle de unike databasene, og en viktig del av arbeidet blir å lenke sammen individdata fra ulike kilder og legge til rette kildemateriale med nye metoder, som for eksempel maskinlæring. Den som tilsettes vil være en del av et team som utvikler nye teknologiske løsninger, i et tett samarbeid med Institutt for informatikk.

 

Den som tilsettes skal ha sin daglige arbeidsplass ved RHD/UiT i Tromsø.

 

Kvalifikasjoner

 • For å bli tilsatt i stillingen kreves mastergrad i informatikk eller lignende.
 • Det kreves dokumentert erfaring innen fagområdene database, programmering og systemutvikling.
 • Dokumenterte kunnskaper i historiefaglige emner og kildekritikk vil bli tillagt vekt.
 • Dokumentert kunnskap om statistiske metoder og maskinlæring vil bli tillagt vekt.
 • Det er ønskelig at søkeren behersker norsk eller annet skandinavisk språk.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1411 eller 1085 avhengig av utdannelse. Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087.

 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknad
Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som ligger på www.jobbnorge.no.

 

Søknad via e-post kan ikke godkjennes.

 

Følgende skal vedlegges den elektroniske søknaden:

 • søknadsbrev
 • CV (med fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • vitnemål og karakterutskrift fra bachelorgrad eller tilsvarende
 • vitnemål og karakterutskrift fra mastergrad eller tilsvarende
 • diploma supplement for avlagte grader
 • attester
 • navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

All dokumentasjon som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til engelsk eller et skandinavisk språk.


Opplysninger og materiale som det skal tas hensyn til i bedømmelsen må vedlegges den elektroniske søknaden innen fastsatt frist.


Bedømmelse
Ved rangering av søkere vil hovedvekten bli lagt på søkerens utdanning, yrkespraksis og annen virksomhet av betydning for gjennomføring av arbeidsoppgavene.

 

De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju.

 

Generelt
Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

 

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

UiT er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. UiT kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  16. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  162303
 • Intern-ID
  2018/5252
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger