Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.

Vil du lede vår nyopprettede seksjon i Klimaavdelingen?

Er du ladet for nye utfordringer i 2019? Vi søker avdelingsdirektør til fornybarseksjonen.

 

Om stillingen:

Fornybarseksjonen vil ha ansvar for avdelingens arbeid med fornybar energi og energieffektivisering, inkludert bioenergi og biodrivstoff. Videre har seksjonen sektoransvar for avdelingens arbeid med å redusere utslipp/øke karbonopptaket innenfor sektorene skog, jordbruk og bygg. Tverrgående oppgaver som klimaforskning, grønn konkurransekraft og innovasjon/miljøteknologi vil også inngå i seksjonens oppgaveportefølje. Seksjonen arbeider med høyt prioriterte og faglig krevende oppgaver, noe som stiller store krav til strukturert og effektiv ledelse, prioritering og godt faglig skjønn.

 

Arbeidsoppgavene er varierte og omfatter utarbeiding av beslutnings- og faktaunderlag, pressepunkter, tilrettelegging av møter og konferanser m.m. Seksjonen har hovedansvar for flere politikkutviklingsprosesser mellom departementer og bidrar også inn i flere prosesser ledet av andre. Som seksjonsleder inngår du i Klimaavdelingens ledergruppe og vil ha personal- og fagansvar for seksjonens 10 medarbeidere.

  
Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på master/hovedfagsnivå, gjerne innen samfunnsvitenskapelige, økonomiske og/eller juridiske fag.

 • Minst fem års relevant arbeidserfaring.

 • Det kreves lederfaring, ev. prosjektledererfaring.

 • God faglig forståelse og god kjennskap til offentlig forvaltning er nødvendig.

 • Erfaring med å lede politikkutviklingsprosesser på departementsnivå er ønskelig.

 • Kjennskap til seksjonens fagområder er en fordel, men dokumenterte resultater fra andre områder kan veie opp for dette.

 • Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk.

 • Generelle IKT-kunnskaper.

Stillingen er et embete. Det forutsetter at du har norsk statsborgerskap. 


For å lykkes i stillingen mener vi at du har disse lederegenskapene:

 • Du gir tydelige signaler, er god til å inspirere og utvikle medarbeidere og evner å delegere ansvar.

 • Du må evne å holde oversikten og ta tydelig ledelse i håndtering av mange ulike typer oppgaver parallelt.

 • Du klarer å balansere mellom langsiktige oppgaver som krever analytisk og strategisk tenking, og hasteoppdrag i en hektisk hverdag.

 • Arbeidet foregår på tvers av sektorer og fagområder både internt i departementet, mot andre departementer, Miljødirektoratet og mot eksterne aktører. Det krever gode samarbeidsevner og at du er en relasjons- og alliansebygger.

 • Du må ha god forståelse for politiske prosesser og rollen som embetsverk for politisk ledelse.

Du har stor arbeidskapasitet og evner å bidra til god kvalitet på seksjonens arbeid.

 
Vi tilbyr:

Vi ønsker deg velkommen inn i et arbeidsfellesskap med dyktige kolleger som er stolte av jobben sin. Klima- og miljødepartementet gir gode utviklingsmuligheter. Vi kan tilby et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter, inkludert 1½ time trening i arbeidstiden. Vi har fleksible arbeidstidsordninger tilpasset ulike livsfaser, og pensjons- og forsikringsordning i Statens pensjonskasse. Se mer her: regjeringen.no/jobbikld.

 

Årslønn: kr 826 000 - 1 001 400 (ltr. 81-88) avhengig av kvalifikasjoner. Kompensasjon for overtid (inntil 300 timer) kommer i tillegg til fastlønn. 

 

Kvalifiserte kandidater med ulik arbeids- og livserfaring oppfordres til å søke. I Klima- og miljødepartementet har vi et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad for personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV'en. Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Vi er en IA-bedrift og vårt moderne lokaler ligger sentralt i Oslo med kort vei til offentlig transport, og vi har gode tilretteleggingsmuligheter ved behov.

 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Vi ber om at vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden, eventuelt tas med ved intervju.

 

Vil du vite mer om stillingen kan du kontake: ekspedisjonssjef Vidar Vik tlf. 45 28 09 94 /avdelingsdirektør Anne Gislerud tlf. 91 35 03 14

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20
 • Jobbnorge-ID
  162229
 • Intern-ID
  KLD3/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger