Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

 

Arkeologisk museum er en tverrfaglig institusjon med oppgaver innenfor forskning, formidling, fornminnevern, konservering samt dokumentasjon og samling. 

Museet har et vitenskapelig personale med forskere innenfor arkeologi, konservering, ulike naturfag og nyere tids kulturhistorie. Det museumsfaglige personalet dekker flere felter innenfor konservering, naturvitenskapelige laboratorier, fototjenester, arkiv og vitenskapelige samlinger, forvaltningsoppgaver i henhold til Lov om kulturminner, utstillingsproduksjon, grafisk formgivning, skoletjeneste, publikumstilbud og utleievirksomhet. Museet driver et forlag med to serier som er poenggivende i CRIStin.

Museet har i dag 75 fast ansatte fordelt på fire fagavdelinger og en administrasjon.

 

Fotograf

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som fotograf ved Arkeologisk museum, Avdeling for samlinger fra 08.04.2019.

Hovedoppgaver:

 • Fotografering av gjenstander og kulturminner i landskap
 • Digital bildebehandling
 • Digitalisering og retusjering av eldre bildemateriale
 • Tilrettelegging av bildemateriale for publisering inklusive utstillinger og forskningsformidling
 • Forvaltning og oppbevaring av originalt fotomateriale i samarbeid med vitenskapelig arkiv
 • Ytterligere arbeidsoppgaver kan bli pålagt i tråd med utvikling og behov.

Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:

 • Fagbrev i fotografi/relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum bachelornivå eller tilsvarende fotografutdanning
 • Erfaring med bildebehandlingsverktøy som photoshop og/eller andre redigeringsprogram
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på et skandinavisk språk
 • Førerkort for personbil

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • Har erfaring med gjenstandsfotografering
 • Har erfaring med digitalisering/skanning av eldre fotomateriale
 • Har erfaring med fotogrammetri
 • Har erfaring med fotodatabaser, fortrinnsvis Universitetenes felles databasesystem (MUSIT)
 • Har erfaring fra arbeid knyttet til publisering/formidling

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Positiv, initiativrik og målrettet
 • Fleksibel, systematisk, strukturert og nøyaktig
 • Evne til å arbeide selvstendig

Søkere som innkalles til intervju, vil bli bedt om å legge fram eksempler på tidligere arbeider.

Vi tilbyr:

 • Godt arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.103, kode 1408 førstekonsulent, kr 480.600-524.200 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Mari Høgestøl tlf 51832655, epost mari.hogestol@uis.no eller til fotograf Terje Tveit, tlf 51832630, epost terje.tveit.@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til Kirsten Sikveland, tlf 51833701, epost kirsten.sikveland@uis.no

Universitetet i Stavanger har få menn tilsatt i Avdeling for samlinger og oppfordrer derfor spesielt menn til å søke.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev. annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

 

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Arkeologisk museum, Avdeling for samlinger
 • Avdelingsleder for Avdeling for samlinger er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet
 • Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering

2. Ansvarsområde

 • Vedlikehold og oppgradering av fotoatelieret
 • Innkjøp av fotoutstyr og materiell til atelieret
 • Vedlikehold og innkjøp av fotoutstyr for andre avdelinger ved Arkeologisk museum

3. Arbeidsoppgaver

 • Fotografering av gjenstander og kulturminner i landskapet
 • Dokumentasjon av utstillinger og ulike arrangementer m.m.
 • Utdeling av fotonummer før registrering i bildedatabasen
 • Digital bildebehandling
 • Digitalisering og retusjering av eldre bildemateriale
 • Tilrettelegging av bildemateriale for publisering inklusive utstillinger og forskningsformidling
 • Forvaltning og oppbevaring av originalt fotomateriale i samarbeid med vitenskapelig arkiv
 • Oppdrag for institusjoner og privatpersoner

Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Våland
 • Jobbnorge-ID
  162226
 • Intern-ID
  30083030
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger