Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye tilsynsmedarbeider?

Miljødirektoratet har et viktig samfunnsansvar ved å gjennomføre et risikobasert tilsyn med næringslivet slik at man unngår skade på helse og miljø.

Våre to tilsynsseksjoner (produkttilsyn og industritilsyn) jobber tett sammen og inngår i Tilsyns- og miljødataavdelingens fem seksjoner.

Industritilsynsseksjonen fører tilsyn med landbasert industri, klimakvotevirksomheter og avfallsaktører, i tillegg til tilsyn med offshorevirksomhet. Produkttilsynsseksjonen har ansvar for kontroll av kjemikalier, og innhold av kjemikalier i produkter gjennom hele omsetningskjeden i Norge. I tillegg kontrollerer produktilsynsseksjonen innhold av klimagasser i produkter, samt handel av truede og fremmede arter for å ta vare på naturmangfoldet.

Vi jobber tett med fylkesmannen som er vår forlengende arm, og samarbeider med andre tilsynsmyndigheter, både nasjonalt og internasjonalt. Gjennom tilsynsarbeidet vil du ha nær kontakt med industri, næringsliv, forbrukere, media, andre offentlige etater og private organisasjoner. Det er viktig med god dialog med disse aktørene for å sikre et rent og rikt miljø.

Det er ledig en fast stilling (for produktilsyn) og to vikariater i tilsynsseksjonene. Vi trenger nye medarbeidere både for produkt- og industritilsyn. Vi søker motiverte tilsynsmedarbeidere med god rolleforståelse. Du må trives med en travel hverdag og ha blikk for utvikling av vårt tilsynsarbeid. Som medarbeider på tilsyn vil du inngå i en faglig sterk tilsynsgruppe som arbeider målrettet for etterlevelse av miljøregelverket i Norge. Du vil jobbe tett med motiverte, omgjengelige og profesjonelle kollegaer. Arbeidet er utadrettet og det må påregnes en del reisevirksomhet (ca 40 døgn i året). Deltakelse i internasjonalt arbeid på tilsynsområdet kan være aktuelt. Hvilket tilsynsområde du skal jobbe med vil i noen grad kunne tilpasses din bakgrunn og kompetanse.

Stillingenes plassering er på Helsfyr i Oslo. Les mer om Miljødirektoratets tilsyn her.

Vennligst oppgi i søknaden om du kun er interessert i den faste stillingen eller om du også er interessert i vikariatene.

Stillingenes hovedansvarsområder

 • Tilsyn med virksomheter innen produkt- og industriområdet
 • Lede og delta i tilsynsaksjoner og prosjektarbeid
 • Bidra til utvikling av Miljødirektoratets tilsyn

Kvalifikasjoner

 • Du har fortrinnsvis mastergrad, innenfor naturvitenskaplige fag eller tilsvarende, fra universitet eller høgskole. Lang og relevant erfaring kan kompensere for formell kompetanse. 
 • Det er ønskelig med kunnskap og kompetanse om kjemikalier og kjemikalier i produkter og/eller kunnskap om industri og industriprosesser.
 • Det er ønskelig med erfaring fra å lede eller koordinere arbeid i prosjekter.
 • Interesse og forståelse av teknologisk utvikling, bruk av nye løsninger og dataanalyse vil være en fordel.
 • Du har veldig god muntlig og skriftlig formuleringsevne både i norsk og engelsk.
 • Du har relevant arbeidserfaring.

Egenskaper

 • Du er omgjengelig, trygg, kommuniserer tydelig i ulike settinger og kan representere Miljødirektoratet på en god måte. 
 • Du har god rolleforståelse.
 • Du er analytisk og kan vurdere helhet og se sammenhenger. 
 • Du har gode samarbeidsevner og har erfaring fra å jobbe i team. 
 • Du har evne til å arbeide målrettet, selvstendig og til å levere innen gitte frister. 
 • Du god til å håndtere flere oppgaver samtidig.
 • Du er fleksibel, nytenkende og tør å utfordre det etablerte. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Én fast stilling (produkttilsyn), to vikariater med anslått varighet på hhv to år og 18 mnd, med lønn som senioringeniør eller sjefingeniør fra kr. 505.800,- (Lt. 58) til kr. 731.400,- (Lt. 77) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Kontaktpersoner for stillingene er:

 • seksjonsleder Mathieu Veulemans (produkttilsyn), tlf 480 57 510 eller e-post mathieu.veulemans@miljodir.no 
 • seksjonsleder Einar Knutsen (industritilsyn), tlf 922 93 345 eller e-post: einar.knutsen@miljodir.no 
 • avdelingskoordinator Hilde Hartviksen Hegerholm (informasjon om søknadsprosessen) på tlf. 976 90 419 eller e-post: hilde.hartviksen.hegerholm@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.
Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.


Referanse: 101-2018 TPR/TIN                          Søknadsfrist: 20.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr, Oslo
 • Jobbnorge-ID
  162220
 • Intern-ID
  101-2018 TPR TIN
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger