Miljødirektoratet

9g. Rovviltdokumentasjon (SRD)

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine rundt 60 lokalkontor. SNO er Miljødirektoratets feltapparat.

Vil du lede arbeid med rovvilt i Statens naturoppsyn?

Arbeidet med rovvilt i Statens naturoppsyn (SNO) skal omorganiseres og blir fra 2019 fordelt på to seksjoner - Seksjon rovviltdokumentasjon og Seksjon rovvilttiltak. SNO er Miljødirektoratets operative feltorgan, og vil fra 1.1.2019 bestå av til sammen 8 seksjoner.

Seksjonslederstillingen som nå lyses ut er for Seksjon rovviltdokumentasjon. Seksjonen har ansvaret for SNOs arbeid med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og tamrein og for arbeidet med overvåking av rovviltbestandene. Ansatte i seksjonen arbeider ved SNOs lokalkontorer, som er distribuert over hele landet. Lokale rovviltkontakter, som bistår i skadedokumentasjon og bestandsovervåking, er tilknyttet seksjonen.

Seksjon rovvilttiltak har ansvar for SNOs arbeid med tiltak rettet mot rovvilt.

Vi søker en erfaren og trygg leder som behersker en hektisk hverdag med operativ drift i kombinasjon med faglige og strategiske oppgaver. Vi ser etter deg som motiveres av utfordringer og høyt tempo. I denne stillingen får du mulighet til å jobbe med utfordrende oppgaver på et prioritert område, i samarbeid med lokale rovviltkontakter og naturoppsyn i SNO lokalt, og lederkolleger i SNO sentralt. Leder for denne seksjonen forventes å også være en aktiv bidragsyter i avdelingens ledergruppe, og med det bidra i videreutviklingen av SNO. Stillingen innebærer nær og løpende kontakt med andre fagseksjoner i Miljødirektoratet.

Stillingen og seksjonen har arbeidssted på Brattørkaia i Trondheim.

Hovedansvarsområder:

 • Daglig ledelse, organisering og utvikling av seksjonens arbeid
 • Strategisk bidrag til SNO-direktør og lederkolleger
 • Legge til rette for at SNOs arbeid med rovvilt gjennomføres i tråd med vedtatt politikk og med fokus på berørte interesser
 • Videreutvikle SNOs rovviltarbeid i god dialog med forvaltning og forskning, og bidra til metodeutvikling innen rovviltarbeidet
 • Overordnet ansvar for faglig drift av rovviltkontaktnettet
 • Initiere utvikling i tråd med behov og krav for fornying, omstilling og effektivisering

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen naturvitenskaplige fag, er et krav. Særlig relevant realkompetanse kan erstatte krav til formalkompetanse
 • Aktuell erfaring fra ledelse, inkludert personal- og økonomioppfølging, selvstendig utviklingsarbeid og strategiske prosesser vil bli tillagt vekt
 • Innsikt i forvaltningens arbeid med rovvilt, kjennskap til øvrige samfunnsaktører innenfor arbeidsfeltet og erfaring fra operativt feltarbeid eller oppsynsarbeid vil bli tillagt vesentlig vekt
 • Det er ønskelig med erfaring fra offentlig forvaltning, gjerne innenfor tilsynsvirksomhet
 • Egen erfaring fra kontakt med media er en fordel i denne stillingen

Personlige egenskaper:

 • Du arbeider selvstendig, strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Du har meget gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Du er tydelig i ditt lederskap, men samtidig god til å inspirere og motivere, skape samspill og begeistring
 • Du er nytenkende og fremoverlent og følger med på den faglige utviklingen
 • Du har evne til å stå i krevende situasjoner over tid innenfor et omdømmekritisk arbeidsområde

Vi tilbyr:

 • Fast stilling med stillingskode 1211 Seksjonsleder og med lønn fra kr. 682.200,- (ltr. 74) til kr. 893.900,- (ltr. 84) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsdirektør morten.kjorstad@miljodir.no (mobil 97730830)  eller seksjonsleder kjartan.knutsen@miljodir.no (mobil 95820521).

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Du sender din søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom www.Jobbnorge.no.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jfr. offentleglova §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Her er lenke til vår personvernerklæring.


Referanse: 99-2018 SRD   Søknadsfrist: 20.01.19

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Trondheim
 • Arbeidssted
  Brattørkaia, Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  162216
 • Intern-ID
  99-2018 SRD
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger