Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Personalkonsulent

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som personalkonsulent fra 01.06.19. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen i Fakultet for humaniora og pedagogikk og den som ansettes rapporterer til fakultetsdirektøren.

 

Fakultet for humaniora og pedagogikk har ca 200 ansatte og er organisert i fire institutter og en administrasjon med 20 ansatte. Fakultetsadministrasjonen er inndelt i team og stillingen inngår i personalteamet. Ytterligere informasjon om fakultetet finnes på:

 

http://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-humaniora-og-pedagogikk

 

Hovedarbeidssted for stillingen er i Kristiansand. Stillingens arbeidsområder vil være innenfor disse områdene:

 

 • Bistå i rekrutteringsprosessen i samarbeid med fakultetets personalrådgiver
 • Følge opp HMS- og driftsoppgaver
 • Lederstøtte for fakultetsdirektør, dekan og instituttlederne
 • Medansvarlig for betjening av fakultetsekspedisjonen
 • Andre oppgaver pålagt av fakultetsdirektøren

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Utdanning: Høyere utdanning på minimum bachelornivå. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av kravet om høyere utdanning på bachelornivå, liksom relevant høyere utdanning eventuelt kan kompensere for kravet om relevant praksis.
 • Erfaring: Det er ønskelig med erfaring fra saksbehandlings- og personalsystem, og med erfaring fra de arbeidsområdene som inngår i stillingen.
 • Personlige egenskaper: Det vil bli lagt vekt på gode kommunikasjonsevner, både på norsk og engelsk. I tillegg vil det bli lagt vekt på evnen til å samarbeide med andre og til å arbeide selvstendig og effektivt.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, førstekonsulent kode 1408, 442 400 - 524 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse

 

Vi ønsker fortrinnsvis at selve søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen”.

 

Søknadsfrist: 20.01.2019.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

fakultetsdirektør Terje Tellefsen, tlf. 38 14 17 64/918 73 538, e-post terje.tellefsen@uia.no og personalrådgiver Sevleta Memic, tlf. 38 14 20 94, e-post sevleta.memic@uia.no

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  162197
 • Intern-ID
  Ref. 287/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger