Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye leder for seksjon for miljøøkonomi?

Vi søker en samarbeidsorientert, helhetstenkende og tydelig leder til vår seksjon for miljøøkonomi. Du har solid erfaring med samfunnsøkonomiske analyser og god kjennskap til offentlig forvalting. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap og motiveres av å skape resultater sammen med andre og av Miljødirektoratets viktige samfunnsoppdrag.

Seksjonen har ansvar for samfunnsøkonomiske vurderinger knyttet til direktoratets arbeidsoppgaver. Seksjonen arbeider på tvers i organisasjonen, er rådgivere for samfunnsøkonomiske vurderinger overfor alle fagavdelingene og har oppgaver på alle miljøområder som klima, forurensning, naturmangfold og friluftsliv.

Miljøøkonomiseksjonen vil fra 1.1.19 ligge i avdeling Vann og kunnskap og være en av fem seksjoner i avdelingen.

Seksjonen har 13 medarbeidere og har arbeidssted både på Helsfyr i Oslo og på Brattøra i Trondheim. Geografisk plassering av stillingen som seksjonsleder kan være enten i Oslo eller i Trondheim.

Følgende oppgaver vil være sentrale for stillingen

 • Lede, drive og utvikle seksjon for miljøøkonomi
 • Være en kvalitetssikrer av samfunnsøkonomiske vurderinger på Miljødirektoratets fagområder
 • Sikre samfunnsøkonomiske vurderinger på alle fagområder i Miljødirektoratet

Kvalifikasjoner

 • du må ha utdanning på mastergradsnivå innen samfunnsøkonomi, siviløkonom eller tilsvarende, og erfaring fra arbeid med samfunnsøkonomiske analyser
 • du må ha gode lederegenskaper og gjerne ledererfaring
 • du må ha god kjennskap til, og gjerne erfaring fra, offentlig forvalting
 • du må være faglig dyktig og kunne sette faget inn i et helhetlig perspektiv
 • du må ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Egenskaper

 • du er samfunnsorientert og har utpreget god rolleforståelse
 • du er utviklingsorientert og ser helhet og sammenhenger
 • du er analytisk og jobber planmessig
 • du har svært gode relasjonelle ferdigheter og samarbeidsegenskaper
 • du kommuniserer tydelig, har god gjennomslagskraft og er beslutningssterk

Vi tilbyr

 • Fast stilling som seksjonsleder
 • En arbeidsplass med fokus på ledelse og flere arenaer for videreutvikling av våre ledere
 • Miljødirektoratet har engasjerte og kompetente medarbeidere og oppgaver på et viktig samfunnsområde
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse
 • Lønn som seksjonsleder fra kr 682 200 (ltr. 74) til kr. 893 900 (ltr. 84), etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør, Yngve Svarte, tlf. 917 99 607/ yngve.svarte@miljodir.no

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 100-2018 NMI                                                           Søknadsfrist: 20.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  På Brattøra i Trondheim eller Helsfyr i Oslo
 • Jobbnorge-ID
  162194
 • Intern-ID
  100-2018 NMI
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger