Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Vil du bygge opp en felles arkivfunksjon for miljøforvaltningen?

Vi er på jakt etter en erfaren leder til seksjon for arkiv og dokumentasjon, med solid dokumentfaglig erfaring og som vil utvikle og drifte seksjonen i lag med våre nye brukere/etater. Du har visjoner og kan samtidig sikre at seksjonenes dokumentfaglige arbeid har høy kvalitet. Du motiveres av oppgaver som bidrar til forbedring og effektivisering av leveransen til og mulighetene som ligger i samarbeidet med våre tjenesterbrukere.

Rollen som seksjonsleder for seksjon for arkiv og dokumentasjon er todelt. Du vil lede en aktiv seksjon på 22 medarbeidere på Brattøra i Trondheim og på Helsfyr i Oslo. Samtidig skal vi innen 2022 bygge opp en arkivfaglig enhet som leverer tjenester til hele miljøforvaltningen, det vil si Riksantikvaren, Norsk Polarinstitutt, Artsdatabanken, Kulturminnefondet og Meteorologisk Institutt i tillegg til oss selv.

Seksjonen inngår i organisasjonsavdelingen som er en av Miljødirektoratets åtte avdelinger. Avdelingen har ansvaret for helheten i direktoratets oppgaver på områder økonomi og virksomhetsstyring, HR og utvikling, IT drift, digitalisering, husdrift og innkjøp. Avdelingen har ca. 100 ansatte.

Du vil rapportere til avdelingsdirektør for organisasjonsavdelingen, og inngår i hennes ledergruppe. Geografisk plassering av utlyst stilling er i Trondheim eller i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder er:

 • Personalansvar for samt daglig operativ ledelse av seksjonenes om lag 22 medarbeidere.
 • Resultat- og fagansvar på seksjonens arbeidsoppgaver og ansvarsområder innenfor dokument og arkivforvaltning.
 • Utvikle dokumentforvaltningsområdet i samarbeid med de andre etatene.
 • Aktiv deltaker i avdelingens ledergruppe.
 • Deltakelse i Miljødrektoratet sine øvrige relevante prosjekter.
 • Bidra til videreutvikling og forbedring av dokumentbehandling/rutiner/standarder

Kvalifikasjoner

 • Arkivvitenskapelig relevant utdanning fra høyskole/universitet (minimum bachelor). Annen relevant utdanning kan vurderes.
 • Erfaring som leder i offentlig forvaltning med dokumenterte resultater
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid i offentlig forvaltning
 • God kjennskap til bruk av fullelektronisk arkiv og arbeid med integrasjoner
 • Det er en fordel med erfaring fra forbedringsarbeid, gjerne basert på LEAN-metode eller lignende
 • God IKT kompetanse.
 • God kunnskap om arkivloven med forskrifter, offentlighetsloven og forvaltningsloven.

Egenskaper

 • Er tydelig og trygg i lederrollen
 • Har gode kommunikasjonsegenskaper
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Er initiativrik samtidig som du har god planleggings- og gjennomføringsevne
 • Arbeider strukturert, er målrettet, og har evnen til å tenke helhetlig
 • Er utviklingsorientert og positiv, har svært gode samarbeidsevner og er opptatt av å skape gode resultater sammen med andre

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • fast stilling som seksjonsleder, med lønn fra kr. 682 200 (ltr 74) til kr. 848 800 (ltr 82) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifisert søker kan vurderes høyere.
 • en spennende og utfordrende lederjobb
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden
 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

Kontaktperson for stillingen er organisasjonsdirektør Gun Bente Johansen på telefon 908 90 508/ epost gun.bente.johansen@miljodir.no.

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jmf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

Her er lenke til vår personvernerklæring.

Referanse: 93-2018 OAL                         Søknadsfrist: 20.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo, Trondheim
 • Arbeidssted
  Helsfyr i Oslo eller Brattøra i Trondheim
 • Jobbnorge-ID
  162182
 • Intern-ID
  93-2018 OAL
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger