Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak omforming av eiendommer, fellestiltak mellom eiendommer, klarlegging og fastsetting av eiendomsgrenser og andre rettstilhøve som gjelder fast eiendom, ulike skjønn m.m. Landet er delt inn i 34 jordskifteretter med til sammen ca 230 ansatte.

 

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

 

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt – både når det gjelder kjønn og kulturell mangfold.

 

 

 

Konstitusjon som jordskifterettsleder ved Østfold jordskifterett

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Domstoladministrasjonen - Dommerstillinger
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Arbeidssted
  Østfold jordskifterett
 • Jobbnorge-ID
  162116
 • Intern-ID
  18/1932
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger