Kulturdepartementet har ansvar for den statlege politikken og forvaltninga på områda kultur, medium, idrett, frivillig verksemd, og trus- og livssynssamfunn. Departementet har om lag 155 tilsette, for tida fordelte på fem avdelingar og ei kommunikasjonseining.

Kommunikasjonseininga har ansvar for at dei politiske sakene og vedtaka i departementet blir kjent for befolkninga. Eininga samarbeider med fagavdelingane og bistår statsråden og politisk leiing i mediesaker. Dette inneber m.a. kontakt med media, pressemeldingar, pressekonferansar, innlegg, taler, regjeringa.no, sosiale media m.m. Kommunikasjonssjefen leier arbeidet i eininga.

Kommunikasjonsrådgivar (seniorrådgivar)

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Kulturdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  162059
 • Intern-ID
  18/6626
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger