Miljødirektoratet er Klima- og miljødepartementets fagdirektoratet innen klima, naturforvaltning, forurensning og friluftsliv. Direktoratet har i underkant av 700 ansatte fordelt på hovedkontorene i Trondheim og Oslo, samt ved Statens naturoppsyn (SNO) som har ca. 55 lokalkontorer rundt om i landet.

Direktør for Miljødirektoratet

 

Åremålsstilling, ledig for en periode på seks år med mulighet for ytterligere én seksårsperiode. Nåværende direktør avslutter nå sin første åremålsperiode.

 

Direktøren for Miljødirektoratet leder en organisasjon som har i oppdrag å jobbe for et rent og rikt miljø i Norge. Direktøren skal sørge for at Miljødirektoratet iverksetter nasjonal politikk, bl.a. gjennom egen myndighetsutøvelse, og bistår departementets politikkutvikling gjennom analyser og råd. Videre skal direktoratet sørge for god styring av fylkesmannen på klima- og miljøområdet og veiledning av lokale og regionale myndigheter. Utvikling og formidling av miljøkunnskap, og deltakelse på Norges vegne i internasjonalt miljøarbeid, er også viktig for direktoratet.

 

Vi søker en strategisk, samlende og tydelig leder med god gjennomføringsevne til den viktige oppgaven med å videreutvikle Miljødirektoratet. Det legges avgjørende vekt på lederegenskaper. Personen må kunne vise til erfaring med strategisk ledelse i offentlig forvaltning, og ha oppnådd resultater med å endre og omstille større organisasjoner.

 

Direktøren må være inspirerende og inkluderende, med god evne til å bygge tillit og samarbeid innad i direktoratet og overfor omverdenen. Viktige egenskaper vil i tillegg være handlekraft, beslutningsdyktighet og gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter. Lederen skal være faglig pådriver i utviklingen av miljøpolitikken.

 

Personen som ansettes skal videreutvikle Miljødirektoratet som en helhetlig moderne virksomhet i forvaltningen. Stillingen vil være plassert i Trondheim, men ettersom Miljødirektoratet er delt mellom to byer vil direktøren også tilbringe mye av sin tid i Oslo. Stillingen stiller store krav til helhetstenkning på tvers av fagområder innen klima- og miljøpolitikken og på tvers av sektorer i statsforvaltningen.

 

Direktøren må ha god rolleforståelse. Det kreves kjennskap til direktoratets fagområder og god forståelse for politikk og forvaltning. Søkere må ha høyere utdanning og gode engelskkunnskaper.

 

Vi tilbyr en spennende og utfordrende lederstilling i norsk forvaltning.

 

 • Lønn etter avtale innenfor lederlønnsordningen i staten.

 • Kvinner oppfordres til å søke. Søkere må påregne offentlighet.

 • Vitnemål og attester tas med ved intervju. Innsendte vedlegg blir ikke returnert.

 • Sikkerhetsklarering for nivå "Hemmelig" er en forutsetning for å kunne ansettes i stillingen. 

Søknadsfrist: 21.1.2019

 

For mer informasjon kontakt

 • Departementsråd Tom Rådahl, mob: 915 44 295

 • Ekspedisjonssjef Lene Lyngby, mob: 452 47 406

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  21. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Agdenes, Bjugn, Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grong, Hemne, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Osen, Oslo, Overhalla, Rennebu, Roan, Røros, Raarvihke – Røyrvik, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåase – Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Vikna, Ørland, Åfjord
 • Jobbnorge-ID
  162030
 • Intern-ID
  KLD 02/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger