Arbeids- og sosialdepartementet forvalter rundt en tredjedel av statsbudsjettet og et omfattende regelverk som har avgjørende betydning for arbeid og velferd. Departementet har ansvaret for arbeidsmarkedspolitikken, inntektspolitiske spørsmål, arbeidsrett, arbeidsmiljø og sikkerhet, pensjonspolitikken og velferdspolitikken. Departementet har om lag 200 ansatte fordelt på fem avdelinger og en presse- og kommunikasjonsenhet.

Budsjett og styringsavdelingen er en ny avdeling som har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, forskning og utvikling, kommunikasjonen med Riksrevisjonen, tverrgående oppgaver i styringen av underliggende virksomheter (etatsstyringen) og høringssaker. Avdelingen har videre ansvar for etatsstyring av Arbeids- og velferdsdirektoratet og Trygderetten, økonomiforvaltning i departementet, samfunnssikkerhet i sektoren og departementets interne planlegging og styring.

Samfunnsviter/økonom til arbeidet med statsbudsjettet og styring av Arbeids- og velferdsdirektoratet

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Arbeids- og sosialdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Akersgata 64
 • Jobbnorge-ID
  162021
 • Intern-ID
  18/3881
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger