Kulturdepartementet har ansvar for den statlege politikken og forvaltninga på områdene kultur, opphavsrett, kyrkje, medier, idrett, frivillig verksemd, tros- og livssynssamfunn og pengespel og lotteri. Departementet har om lag 155 tilsette fordelte på fem avdelingar og ei kommunikasjonseining.

Kunst- og museumsavdelinga har ansvar for utvikling av den nasjonale politikken innanfor musikk, scenekunst, visuell kunst, museum og andre kultursaker. Kultur og næring, kunstnarøkonomi, barne- og ungdomskultur, kulturbygg, frivillig kulturliv, samiske kulturformål og kultur i nordområda sorterer òg inn under ansvarsområda til avdelinga. Avdelinga forvaltar løyvingar og tilskot til statlege og ikkje-statlege organ og institusjonar, og lover og regelverk innanfor ovannemnde felt.


Ekspedisjonssjef i kunst- og museumsavdelinga

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Kulturdepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  161995
 • Intern-ID
  KUD 18/6604
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger