UiT Norges arktiske universitet

Norges arktiske universitetsmuseeum og akademi for kunstfag

Instituttleder ved Universitetsmuseet, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Fra 1.1.2019 er Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag en ny sammenslått enhet ved UiT. Enheten består av instituttene Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet. Universitetsmuseet dekker forskning, samling, forvaltning og formidling innen natur- og kulturvitenskapelige fagområder.

 

Vi søker etter ny instituttleder ved Universitetsmuseet med ledererfaring og interesse for flerfaglig forskningsledelse. Stillingen er for en åremålsperiode på fire år.

 

Stillingens tilhørighet
Universitetsmuseet driver forskning, samling, forvaltning og formidling innen et bredt fagspekter: geologi, zoologi, botanikk, arkeologi, samisk kulturvitenskap, polarhistorie, kulturvitenskap og museologi.

 

Til instituttet hører Polarmuseet, MS Polstjerna og Tromsø Arktisk-Alpine Botaniske Hage.

 

Ved instituttet er det 21 faste vitenskapelige stillinger, 27 faste støttestillinger til forskning og forvaltning, samt 10 stipendiater og post.docs. Det er i tillegg til enhver tid flere engasjerte ansatte ved instituttet.

 

Stillingens arbeidsområde
Instituttlederen har den daglige ledelse av den samlede faglige virksomheten ved instituttet. Instituttlederen skal lede arbeidet med å utvikle og sikre instituttets forskning, formidling og samlingsarbeid. Det forventes at instituttleder har evne til god forskningsledelse.

 

Instituttleder har ansvar for å nå de mål og resultatkrav som er satt i enhetens og universitetets virksomhetsplaner, årsplan og budsjett. Instituttleder er underlagt direktøren og er den del av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfags ledergruppe. Instituttlederen har personalansvar for alle ansatte.

 

Det vil etter nærmere vurdering kunne avtales at instituttlederstillingen kan kombineres med egen FoU-aktivitet.

 

Kvalifikasjonskrav
Vi søker etter en person med forsknings- og ledelseserfaring, primært innen sentrale fagområder ved instituttet.

 

Det kreves normalt professor-/førstestillingskompetanse innen fagfelt som dekkes ved det aktuelle institutt. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes. Det legges særlig vekt på lederegenskaper som evne til god kommunikasjon og samarbeid, resultatorientering og strategiske evner.

 

Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt engelsk (skriftlig og muntlig).

 

Det er i tillegg ønskelig med erfaring fra:

 • Endringsledelse
 • Personalledelse og administrasjon
 • Forskningsgruppeledelse og innhenting av eksterne forskningsmidler
 • Museum

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

 

Arbeidsvilkår

Lønn etter Statens regulativ 1475 Instituttleder avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og det er seks måneders prøvetid. Det er mulighet for forlengelse i ytterligere to fire-årsperioder.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte direktør Lena Aarekol, epost lena.aarkol@uit.no, tlf: 776 45 010, eller kontorsjef Inger Kaisa Bækø, epost inger.k.bako@uit.no, tlf: 776 45 016.

 

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på http://www.jobbnorge.no/

 

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedet fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid og lignende rettes til telefonreferansen i annonsen.

 

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

 

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Velkommen som søker!

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  UiT Norges arktiske universitet
 • Nettside
 • Kommune
  Tromsø
 • Jobbnorge-ID
  161856
 • Intern-ID
  2018/5637
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger