Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet og har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine mer enn 60 lokalkontor.

Er du vår nye seniorrådgiver på metodeutvikling og analyse på klimaområdet?

Miljødirektoratet leder sekretariatet for Teknisk beregningsutvalg for klima som blant annet skal foreslå metoder for beregning av klimaeffekt av statsbudsjettet og metode for tiltaks- og virkemiddelanalyser. I den forbindelse søker vi etter en medarbeider som kan styrke vår kompetanse og kapasitet innenfor metodeutvikling og rapportering av effekt av klimapolitiske tiltak og virkemidler for å nå Norges klimamål.

Klimaavdelingen er en av Miljødirektoratets syv miljøfagavdelinger. Avdelingen har ansvaret for direktoratets oppgaver på klimaområdet. Dette omfatter utvikling og rapportering av det norske klimagassregnskapet, å være kontaktpunkt for FNs klimapanel, å koordinere arbeidet med klimatilpasning, å gi faglige råd om klimatiltak og virkemidler, å forvalte klimakvoteregelverket og regelverket for biodrivstoff, å veilede kommunene i deres klimaarbeid og å følge opp arbeidet med lokal luftkvalitet. Avdelingen har ca. 65 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyse (KUT) har ansvar for arbeid med utslippsregnskapet og framskrivinger for klimagasser og langtransportert forurensning, inkludert arbeid med skog- og arealbrukens rolle i klimasammenheng. Vi rapporterer Norges utslipp til FN og EU, og koordinerer direktoratets arbeid med de internasjonale klimaforhandlingene. Seksjonen har ansvar for koordinering av arbeid med tiltaksanalyser, blant annet gjennom drift og videreutvikling av beregningsverktøyet "Klimatall", og gjennomfører analyser knyttet til tiltak og virkemidler på oppdrag fra departementet. Seksjonen har ansvar for ledelse og drift av sekretariatet til Teknisk beregningsutvalg for klima. Seksjonen har 17 engasjerte og dyktige medarbeidere på Helsfyr i Oslo.

Stillingens hovedansvarsområder

 • delta i sekretariatet for Teknisk beregningsutvalg for klima, herunder lede og delta i tilhørende utredningsoppgaver

 • bidra inn i seksjonens og avdelingens oppgaver for øvrig innen utredning og analyse

 

Kvalifikasjoner

 • du har fullført høyere utdanning på minimum masternivå innen samfunnsøkonomi eller teknologi, naturfag og samfunnsfag, gjerne med samfunnsøkonomi som en del av fagkretsen

 • du har interesse for og kunnskap om klimaproblemet og klimapolitikk

 • du kan vise til gode resultater fra tidligere stillinger eller prosjekter

 • du har minimum 3-5 års erfaring fra selvstendig arbeid på et faglig overordnet og strategisk nivå

 • erfaring fra arbeid i, samarbeid med eller for offentlig forvaltning er en fordel

 • du må ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

 • du må like å arbeide med tall og beregninger, og det er ønskelig med kunnskap om makroøkonomiske modeller og tiltaks- og virkemiddelanalyser

 

Egenskaper

 • du er dyktig til å vurdere helhet og sammenhenger og kan reflektere godt rundt sammensatte problemstillinger

 • du har gode evner til samarbeid og relasjonsbygging, og har god rolleforståelse

 • du har ønske om å levere arbeid av høy kvalitet, og kan bidra inn i forskjellige typer oppgaver

 • du kan arbeide selvstendig og ta ansvar for egne leveranser

 • du evner å tenke kreativt og liker å finne løsninger på utfordrende problemstillinger

 

Vi tilbyr

 • fast stilling

 • utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde

 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling

 • et bredt tilbud av sosiale, kulturelle og sportslige aktiviteter - inkludert trening i arbeidstiden

 • fleksible arbeidstidsordninger og gode pensjons- og boliglånsordninger i Statens pensjonskasse

 • lønn som seniorrådgiver fra kr 524 200 (ltr. 60) til kr. 658 300 (ltr. 72) etter erfaring og kvalifikasjoner. Særskilt kvalifiserte søkere kan vurderes høyere.

 

Kontaktperson for stillingen er sekretariatsleder Guro Børnes Ringlund, telefon 932 92 489, gri@miljodir.no, eller seksjonsleder Elin Økstad, telefon 951 64 790, elin.okstad@miljodir.no. Spørsmål om søknadsprosessen kan også stilles til HR-rådgiver Yvonne Roualet Thoresen, telefon 986 35 720.

 

Som IA-bedrift ønsker vi en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere flere personer med redusert funksjonsevne og personer med innvandrerbakgrunn.

 

Vi ber deg om å sende søknad med vitnemål og attester elektronisk gjennom Jobbnorge.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista, jf. offentlighetsloven §25. Dersom anmodningen ikke etterkommes, skal søkeren ha beskjed og gis anledning til å trekke sin søknad.

 

 

 

Referanse: 81-2018 KUT                                                       Søknadsfrist: 20.01.2019

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Miljødirektoratet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Helsfyr
 • Jobbnorge-ID
  161830
 • Intern-ID
  81-2018 KUT
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger