Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk. Ved siden av å initiere, utvikle og gjennomføre egne tiltak og virkemidler, er departementet pådriver og koordinator for at sektormyndigheter følger opp klima- og miljøpolitikken på sine områder. Departementet er etatsstyrer for Artsdatabanken, Enova, Meteorologisk institutt, Miljødirektoratet, Norsk kulturminnefond, Norsk Polarinstitutt og Riksantikvaren. Klima- og miljødepartementet har ca. 240 ansatte.


Transport- og lokalmiljøseksjonen i Klimaavdelingen har det overordnede ansvaret for politikkutvikling som bidrar til reduserte klimagassutslipp fra transportsektoren. Seksjonen har også ansvaret for departementets arbeid FNs klimapanel, arbeid med klima og energi i kommunene og det nasjonale arbeidet med klimatilpasning. Videre har seksjonen det overordnede ansvaret for nasjonal politikk og regelverksutvikling innen lokal luftforurensning.

Har du økonomibakgrunn og interesse for klima og miljø?

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Klima- og miljødepartementet
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Arbeidssted
  Kongens gate 20, 0153 OSLO
 • Jobbnorge-ID
  161823
 • Intern-ID
  KLD1/19
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger