Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiater i samfunnsvitenskapelige fag

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for samfunnsvitenskap, er det ledig fra to til seks 100 % midlertidige stillinger som doktorgradsstipendiat for en periode på tre år evt. fire år med 25 % arbeidsplikt. Arbeidssted er Kristiansand.

 

Ved Fakultet for samfunnsvitenskap er det ca. 110 tilsatte og ca. 1700 studenter. Fakultet har fire institutter: Institutt for statsvitenskap og ledelse, Institutt for global utvikling og samfunnsplanlegging, Institutt for informasjonssystemer og Institutt for sosiologi og sosialt arbeid.

 

Beskrivelse av stillingene

Stillingene lyses ut åpent, dvs. uten at de knyttes til en/et bestemt forskningsgruppe eller -tema i forkant. Vi er åpne for gode prosjektforslag innenfor alle forskningsområder ved fakultetet, og søkere står fritt til å definere tema for eget prosjekt. Prosjektbeskrivelsen vil derfor være en vesentlig del av søknaden. Søkere oppfordres til å gjøre seg kjent med fakultetets forskningsgrupper/-områder, og til å beskrive hvilken/hvilke grupper prosjektet kan tenkes å passe inn i.

 

https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-samfunnsvitenskap

 

https://www.uia.no/researchgroups/search#/researchgroups/search?Search=true&Format=json&faculties=358&SearchText=&

 

Kvalifikasjoner og vilkår

Stipendiaten må ha nødvendige kvalifikasjoner for opptak til fakultetets ph.d.-program, enten på en av spesialiseringene eller direkte på programmet, og vil bli tilknyttet en av fakultetets forskergrupper. Tiltredelse etter avtale. Mer informasjon om fakultetets forskergrupper, doktorgradsprogram og spesialiseringer finner du her: 

 

https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/specialisation-in-public-administration

 

https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-phd/informasjon-til-soekere

 

Kvalifikasjonskravet er fullført hovedfag/mastergrad i et samfunnsvitenskapelig fag, med et gjennomsnittlig karakternivå på B eller bedre (inkl. på master/hovedoppgaven). Søkere som er i avslutningsfasen av masteroppgaven er også velkomne til å søke. Gode engelskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning. For noen av stillingene vil det også være krav om å beherske et skandinavisk språk skriftlig og muntlig.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

 

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse, som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på inntil 10 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, teoriperspektiver, materiale og metoder. Prosjektbeskrivelsen skal også inneholde en framdriftsplan for arbeidet. Kvaliteten på prosjektbeskrivelsen vil bli tillagt stor vekt i vurderingen av søknadene.

 

Søkere rangeres etter vurdering av søkernes kompetanse og potensial. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider, samt kvaliteten og relevansen i prosjektbeskrivelsen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt. Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målretta, ryddig, konsentrert og selvstendig. Det blir fra universitetets side lagt stor vekt på at kandidaten skal sikres god veiledning.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

 

Vi tilbyr:

 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Muligheter for fleksibel arbeidstid

Stillingene er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, 1017, kr. 449.400. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes, har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til enhver tid gjelder for stillingen. Tilsetting foretas av Tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring sendes elektronisk, benytt linken "søk stillingen". Følgende dokumentasjon lastes opp elektronisk:

 • CV
 • Vitnemål og attester*
 • Masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse
 • Prosjektbeskrivelse (10 sider)

*Originaldokumenter av vitnemål og karakterutskrifter eller bekreftede kopier av originaldokumenter med stempel, dato og lesbar underskrift fra et offentlig kontor (for eksempel universitet, høgskole, politi) må fremlegges før eventuell tilsetting.

 

Det er søkers ansvar innen fastsatt tid å sende inn fullstendig dokumentasjon. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

Søknadsfrist: 10. februar 2019.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til dekan Anne Halvorsen, tlf. 38 14 16 36, e-post anne.halvorsen@uia.no eller seniorrådgiver Cecilie Mawdsley, tlf. 38 14 23 82, e-post cecilie.mawdsley@uia.no

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

 

Ved meningsforskjell mellom den norske og engelske teksten skal den norske teksten legges til grunn.

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  10. februar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  161766
 • Intern-ID
  Ref. 281/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger