Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) er et uavhengig, offentlig organ som organisatorisk er underlagt Stortinget. Hovedkontoret er i Oslo og institusjonen har et kontor i Kautokeino. Til sammen er det 17 ansatte i NIM.

NIM ble opprettet i 2015 ved lov om Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og reguleres av egen lov og instruks. NIMs oppgave er å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge i tråd med Grunnloven, menneskerettsloven, internasjonale traktater og folkeretten for øvrig.

Direktør – Norges institusjon for menneskerettigheter

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  Stortinget
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  161655
 • Intern-ID
  2018/4460
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Åremål

Se mer

Finn andre stillinger