Arbeidsgiver er St. Petersburg Statlige Universitet, adresse Kafedra Skandinavskoj Filologii, Universitetskaja nabereznaja 11, r. 165, 199034 St. Petersburg, Russland.

St. Petersburg Statlige Universitet (SPbGU) ble grunnlagt i 1724, og er det eldste universitet i Russland. I dag er det rundt 32 000 innrullerte studenter ved institusjonen, fordelt på 20 fakultet.

Norsk språk og litteratur har vært tilbudt som emner ved SPbGU i hele etterkrigstiden, og i dag kan man studere norsk som hovedemne fra nybegynnernivå til ph.d. ved Institutt for nordistikk og nederlandsk. Nye norskklasser tas opp ca. annethvert år, og i dag er det totalt 20 norskstuderende ved instituttet.

Hvert år består av høst- og vårsemester. For studentenes vedkommende varer høstsemesteret fra september til januar, og vårsemesteret fra februar til mai/ juni. Eksamen i norsk avvikles i mai/juni, og i januar på mastergradsnivå. Lærernes sommerferie er fra rundt 5. juli til 29. august, og nyttårsferie fra 31 desember til 10. 

Utenlandslektor i norsk språk i St. Petersburg


Er du interessert i å undervise i norsk språk ved et utenlandsk universitet, har du nå muligheten. Utenlandslektoratet ved Statsuniversitetet i St. Petersburg, Russland, blir ledig fra høsten 2019.


INFORMASJON OM STILLINGEN

Utenlandslektoren skal undervise i norsk språk på forskjellige nivå. Arbeidet består i undervisning i muntlig og skriftlig praksis i norsk språk, praktisk grammatikk, fonetikk og Norgeskunnskap av bachelorstudenter.

Arbeidet omfatter maksimalt 12 timer undervisning hver uke. Studentene får også undervisning i litteratur og samfunnskunnskap, men utenlandslektoren forventes å fokusere på språkundervisningen.

Andre oppgaver knyttet til stillingen omfatter deltakelse på prøver, konferansetimer, små administrative oppgaver, evt. veiledning eller sensur av bacheloroppgaver. Ved siden av undervisningen forventes det at lektoren tar seg av studierelaterte administrative oppgaver. Det er også ønskelig at norsklektoren er med og organiserer eventuelle universitets-konferanser som instituttet arrangerer.

Stillingen er en engasjementsstilling på ett år, med mulighet for forlengelse i inntil fire år (totalt fem år). Arbeidssted er ved universitetets lokaliteter i St. Petersburg, Russland. 

Tiltredelse fra og med 1. september 2019 eller etter avtale med arbeidsgiver.
 

 
STILLINGSKRAV

Søkere må ha mastergrad eller tilsvarende utdanning.

Nordisk språk og litteratur og/eller norsk som andrespråk må inngå i fagkretsen og minimum som årsstudium (tilsvarende 60 studiepoeng). Søkere med mastergrad/hovedfag i nordisk språk og litteratur eller norsk som andrespråk vil prioriteres over søkere med tilsvarende utdanning i andre fag.

Søkerens utdanning i norsk/nordistikk må være fra en norsk utdanningsinstitusjon, og søkeren må ha praktisk skriftlig og muntlig språkferdighet i norsk på morsmålsnivå for å komme i betraktning.

Erfaring fra undervisning i norsk som andre -/fremmedspråk og/eller utdanning i norsk som andrespråk tillegges vekt.

Det er et krav fra arbeidsgiverens side om at søkeren har noe undervisningserfaring, helst 3 år eller mer.

Språkferdigheter i russisk tillegges vekt og vil prioriteres over søkere med lik utdanning og erfaring.
 


STILLINGSVILKÅR OG BOSITUASJON

St. Petersburg statlige universitet lønner lektoren med ca. 21 000 rubler pr. måned (etter skatt).

I tillegg yter Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling av høyere utdanning (Diku) et kompensatorisk lønnstilskudd og ut- og hjemreisetilskudd etter nærmere satser. For søkere som medbringer familiemedlemmer kan Diku også yte forsørgertillegg i henhold til nærmere vilkår. For mer informasjon, se Dikus nettside knyttet til utenlandslektoratordningen (www.siu.no/utenlandslektorat).
 
Universitetet disponerer ikke egne tjenesteboliger, men vil kunne være behjelpelig med å skaffe husvære. Å leie en leilighet i nærheten av universitetet på 50-60 kvadrat koster rundt 45 000 rubler per mnd.

Den nye lektoren bør helst starte ansettelsesprosessen (gjøres ved å fylle ut en del papirer uten at man behøver å være til stede i St. Petersburg) i februar, senest i mars, for at alle papirene og visumet skal være i orden til høstsemesteret begynner 1. september.


 
SØKNADSFRIST OG -SKJEMA

Søknad med vitnemål og attester på relevant arbeidserfaring må være innsendt til Diku senest den 7. januar 2019KONTAKTINFORMASJON

For spørsmål vedrørende søknad, vilkår m.v., vennligst kontakt seniorrådgiver Hege Fjeld hos Diku, e-post: norgeskunnskap@diku.no. For spørsmål vedrørende arbeidsgiver/arbeidssted m.v., vennligst kontakt Aleksandra Livanova, e-post alex_livanova@yahoo.com
 
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Nettside
 • Arbeidssted
  St. Petersburg, Russland
 • Jobbnorge-ID
  161548
 • Intern-ID
  19/01051
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Engasjement

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger