Borgarting lagmannsrett har ledig en fast stilling samt et vikariat som juridisk utreder

Borgarting lagmannsrett er landets største ankedomstol med 67 dommerembeter og 40 saksbehandlerstillinger. Lagmannsretten ledes av en førstelagmann, og er for tiden organisert i fire rettsavdelinger og en administrasjonsavdeling. Domstolen ligger i Oslo sentrum. Borgarting lagmannsrett er i ferd med å etablere en ny utredningsenhet med totalt ca. 15 ansatte. 11 utredere er allerede ansatt. Utredningsenheten ledes av en utredningsleder, og vil være organisert under en av rettsavdelingene. Vi ønsker å etablere en sterk, effektiv og dynamisk fagenhet med godt arbeidsmiljø, og søker nå etter ytterligere 2 utredere. Den ene stillingen er fast med tiltredelse så snart som mulig, mens den andre stillingen er et 1-årig vikariat med tiltredelse fra mai 2019. Vennligst oppgi i søknaden hvilken stilling du søker, eventuelt om du søker begge stillingene.

 

Borgarting lagmannsrett kan tilby:

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor et bredt saksfelt
 • Selvstendige og utfordrende faglige og administrative arbeidsoppgaver i tett samarbeid med avdelingslagmannen og lagdommerne
 • Mulighet til faglig fordypning
 • Godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

 

Arbeids- og ansvarsområder:

Utrederne arbeider hovedsakelig med skriftlig forberedelse og utredning av anker over kjennelser og beslutninger og ankeprøvingssaker for lagmannsrettens dommere. Både prosessuelle og materielle spørsmål innenfor en rekke rettsområder både i sivile saker og straffesaker blir forberedt og utredet. Arbeidet gir god innsikt i prosessretten og en rekke juridiske fagområder, i tillegg til behandlingsmåten i domstolen.

 

Arbeidsoppgavene vil kunne endres i tråd med domstolens behov.

 

Vi søker en personer som:

 • Har juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap
 • Har svært gode juridiske kvalifikasjoner og gode eksamensresultater
 • Har meget god skriftlig framstillingsevne
 • Kan arbeide selvstendig og målrettet
 • Har en effektiv og strukturert arbeidsform
 • Har gode samarbeidsevner og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø

 

Praksis som utreder i mer enn to år er godkjent som praksis ved søknad om advokatbevilling.

 

Stillingen som utreder avlønnes som rådgiver i stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsspenn 530 000 – 650 000 avhengig av kvalifikasjoner. Ved særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 prosent innskudd til pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.

 

Det er et personalpolitisk mål at arbeidsstaben skal gjenspeile befolkningssammensetningen generelt, også når det gjelder kjønn og kulturell bakgrunn.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til utredningsleder Gunhild Sletmoen på telefon 21 55 85 67 eller lagmann Torkjel Nesheim på telefon 21 55 82 00.

 

Søknad vedlagt aktuelle attester og vitnemål sendes elektronisk via jobbnorge.no.

 

Søknadsfrist: 07.01.2019.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Borgarting lagmannsrett
 • Nettside
 • Kommune
  Oslo
 • Jobbnorge-ID
  161532
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger