Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Doktorgradsstipendiat i pedagogikk med vekt på profesjonskunnskap og profesjonsutøvelse

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i pedagogikk for en periode over tre år, evt. fire år med 25 % pliktarbeid. Stillingen er knyttet til Institutt for pedagogikk og arbeidssted er Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultet.

 

Institutt for pedagogikk har for tiden ca. 50 ansatte i vitenskapelige stillinger og ca.10 ph.d-studenter. Instituttets kjerneområder er pedagogikk i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), grunnskolelærerutdanningen og barnehagelærerutdanningen, pedagogikk som års- og bachelorstudium, spesialpedagogikk som bachelorstudium og videreutdanning, veiledningspedagogikk, pedagogikk i tospråklig bachelor, masterprogram i pedagogikk og ph.d.-program i pedagogikk (innrettet mot lærerutdanningene). Fakultetet tilbyr etter- og videreutdanning til kommuner, fylker, privat næringsliv og offentlige institusjoner.

 

 

Stillingen er knyttet til forskningsgruppen «Profesjoner og profesjonelle i samarbeid». Stillingen har fokus på kvaliteter og utfordringer i pedagogisk arbeid med mennesker og på samarbeid med andre profesjonelle aktører i kunnskapsfeltet. Det forventes at stipendiaten skal arbeide innenfor dette forskningsfeltet, men selv velge sitt forskningstema. Aktuelle tema for forskningsprosjekter kan eksempelvis være:

 

 • Verdier og yrkesetiske utfordringer i pedagogisk arbeid med mennesker
 • Danning, undervisning, lek og læring i barnehage og skole som demokratiske institusjoner
 • Utdanningspolitiske endringer – lokalt og globalt - og implikasjoner for pedagogisk arbeid i barnehage- og skole.
 • Historiske og pedagogisk filosofiske perspektiver på synet på barnet, på undervisningens mål og på pedagogens rolle.
 • Sammensatte pedagogiske problemstillinger og tverrprofesjonelle løsninger i samarbeid.

 

 

Søker må ha mastergrad/hovedfag i pedagogikk eller tilsvarende. Universitetet i Agder er tilknyttet nasjonale forskerskoler i utdanningsvitenskap. Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for humaniora og pedagogikk.

 

Arbeidsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

 

Stillingen er å anse som en rekrutteringsstilling, og den stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på kvaliteten/relevansen av prosjektbeskrivelsen, oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere publiserte arbeider og dokumenterte utviklingsarbeider. Disse momentene vil bli omtalt og tillagt vekt i den sakkyndige vurderingen. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vekt.

Søkere skal utarbeide en prosjektbeskrivelse som skal følge søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum 5 sider eksklusive litteraturliste og skal presentere og drøfte bakgrunnen for tema, teoriperspektiver, forskningsspørsmål og metoder innenfor den gitte rammen. En framdriftsplan for opplæringsdelen og fullføring av doktorgraden innen normert tid skal også presenteres i prosjektbeskrivelsen (se: https://www.uia.no/studier/forskerutdanning/spesialisering-i-pedagogikk).

 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Referansesjekk vil bli gjennomført etter avtale med kandidaten.

 

Kriterier for tilsetting i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

 

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalg for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder. Den som ansattes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen.

 

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, stipendiat, kode 1017, kr. 449 400,- brutto per år. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Søknaden skal sendes elektronisk. Vennligst benytt linken "send søknad".

 

Følgende dokumentasjon vedlegges den elektroniske søknaden:

 

 • CV m/attester og inntil 3 referanser
 • vitnemål med karakterer
 • masteroppgaven /hovedfagsoppgaven
 • eventuelle publikasjoner/vitenskapelige arbeider (i tillegg til masteroppgave/hovedfagsoppgave)
 • prosjektbeskrivelse på maks 5 sider

 

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke kan vurdere deg som søker dersom vedlegg mangler i søknaden.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av eventuell offentliggjøring.

 

Søknadsfrist: 31.01.2019.

 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til instituttleder Inger Marie Dalehefte, tlf.: +47 38 14 11 95, e-post inger.m.dalehefte@uia.no eller professor Turid Skarre Aasebø, tel.: +47 38 14 12 28, e-post: turid.s.aasebo@uia.no.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  161523
 • Intern-ID
  Ref. 271/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger