Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Rådgiver

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som rådgiver med oppgaver innen instituttoppfølging, etter- og videreutdanning og annet studieadministrativt arbeid. Stillingen er knyttet til Fakultet for kunstfag, og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

 

Fakultet for kunstfag har rundt 550 studenter og 115 ansatte. Fakultetet består av fakultetsadministrasjonen, Institutt for rytmisk musikk, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk og Institutt for visuelle og sceniske fag. Fakultet for kunstfag

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i fakultetsadministrasjonen. Den som tilsettes i stillingen vil bl.a. få oppgaver innen:

 • oppfølging av et av fakultetets institutter (Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk)
 • utvikling og administrasjon av fakultetets etter- og videreutdanningsprosjekter
 • veiledning og kommunikasjon med studenter og samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt

 

Som del av en fakultetsadministrasjon vil andre oppgaver kunne tilfalle stillingen i perioder.

 

Kvalifikasjoner

Den som tilsettes i stillingen må ha:

 • relevant utdanning på masternivå. Realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet  
 • gode kunnskaper i bruk av digitale verktøy
 • gode norsk- og engelskkunnskaper

 

Relevant erfaring og god kjennskap til utdannings-/universitetssektoren vil bli vektlagt. Kjennskap til kunst- og kultursektoren er ønskelig.

 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt, vi ser etter personer med følgende egenskaper:

 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • initiativ
 • serviceinnstilling
 • fleksibilitet
 • evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • godt arbeidsmiljø på et spennende og kreativt fakultet
 • allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

 

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

 

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 90.500, kode 1434 (rådgiver), kr 488 500 – 544 400 brutto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

 

Generell informasjon

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen, og det er et personalpolitisk mål for Universitetet i Agder å oppnå en balansert sammensetning. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte personer til å søke uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn, alder eller funksjonsevne.

 

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Tilsetting foretas av Ansettelsesråd for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

 

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

 

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt lenken "Søk stillingen".

 

Søknadsfrist: 03.01.19

 

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til fakultetsdirektør Jan Oddvar Skisland tlf. 38 14 20 23, mobil 982 87 900, e-post jan.oddvar.skisland@uia.no.

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  3. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Agder
 • Nettside
 • Kommune
  Kristiansand
 • Jobbnorge-ID
  161521
 • Intern-ID
  Ref. 267/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger