EVENES KOMMUNE ligger helt nord i Nordland, med både Harstad og Narvik en liten time unna. Her bor vi landlig – Midt i Opplevelsen - med lett tilgang til byenes tilbud. Vi har nå følgende ledige stillinger, og ønsker deg med på laget:

Koordinator, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere

EVENES OMSORGSSENTER:

Omsorgssenteret består av 20 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er ca 19 årsverk i turnus, hvorav 7,6 årsverk er høyskoleutdannede. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale- og kulturelle tilbud. Vi har følgende stillinger ledig:

 • SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER 80 % fast stilling.
 • VERNEPLEIER 100 % fast stilling

80 % stillingen er ledig omgående, mens 100 % stillingen er ledig fra 01.01.19.

Evenes kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere på institusjon:

 • Du tilbys avlønning utfra10 års ansiennitet ved ansettelse. 
 • Du jobber hver femte helg (med deltvakt begge vaktene) i todelt turnus. Vi har egne sykepleiere som jobber natt.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det sykepleiefaglige/vernepleiefaglige arbeidet på avdelingen.
 • Jobbe selvstendig, og med fokus på forebygging, rehabilitering, lindrende pleie og geriatri.
 • Delta aktivt i det tverrfaglige teamet.
 • Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.
 • Sørge for god samhandling
 • Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon. 
 • Solid faglig kompetanse og erfaring.
 • Førerkort – da beredskapsvakter kan påregnes.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gode datakunnskaper 
 • For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA- status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.Du må være trygg på deg selv.
 • Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
 • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 918 19 032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes på www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank, søknadsfrist er 01.01.19EVENES OMSORGSSENTER:
Omsorgssenteret består av 20 institusjonsplasser fordelt på to avdelinger, derav 8 plasser på skjermet avdeling. Det er ca 19 årsverk i turnus, hvorav 7,6 årsverk er høyskoleutdannede. Omsorgssenteret har fokus på å skape en trivelig hverdag for våre beboere og har flere sosiale- og kulturelle tilbud. Vi har følgende stillinger ledig:

 • HELSEFAGARBEIDER 100 % fast stilling.

Helsefagarbeideren jobber 2 av 5 helger i todelt turnus.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Pleie, stell og oppfølging av grunnleggende behov for våre pasienter
 • Delta i det generelle behandlingsforløpet
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 918 19 032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes på www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank, søknadsfrist er 01.01.19


HJEMMETJENESTEN
Avdelingen har base på Evenes omsorgssenter. Det er ca.18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Vi har egen ergoterapeut tilsatt i vårt team. Vi har følgende stilling ledig:

 • SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER 70 % vikariat

Stillingen jobber 3 av 8 helger (med en langvakt) i todelt turnus. Stillingen er ledig fra 01.01.19, og til stillingseier er tilbake.

Evenes kommune har følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere i hjemmetjenesten: Du tilbys avlønning utfra10 års ansiennitet ved ansettelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Ivareta det sykepleiefaglige/vernepleiefaglige arbeidet på avdelingen.
 • Jobbe selvstendig, og med fokus på forebygging, rehabilitering, lindrende pleie og geriatri.
 • Delta aktivt i det tverrfaglige teamet.
 • Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.
 • Sørge for god samhandling
 • Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon. 
 • Solid faglig kompetanse og erfaring.
 • Førerkort – da beredskapsvakter kan påregnes.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gode datakunnskaper 
 • For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA- status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Personlige egenskaper:

 • Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.Du må være trygg på deg selv.
 • Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
 • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 918 19 032. Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes på www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank, søknadsfrist er 01.01.19.


HJEMMETJENESTEN
Avdelingen har base på Evenes omsorgssenter. Det er ca.18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Vi har egen ergoterapeut tilsatt i vårt team. Vi har nå følgende stilling ledig:

 • HELSEFAGARBEIDER 89 % fast stilling (natt)

Helsefagarbeideren vil bli tilsatt i hjemmetjenesten med base på Evenes omsorgssenter, og gir pleie og omsorg til beboere i omsorgsbolig og på institusjon. Stillingen er en ren nattstilling. Vi har to nattevakter hver natt; en sykepleier og en helsefagarbeider som jobber i team. Helsefagarbeideren jobber 7 netter på rad med påfølgende 7 netter fri. Stillingen er ledig omgående.

 • HELSEFAGARBEIDER 70 % vikariat 

Helsefagarbeideren vil jobbe i hjemmetjenesten som server våre innbyggere som har behov for praktisk bistand og helsehjelp i hjemmet. Avdelingen har base på Evenes omsorgssenter. Det er ca.18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Vi har egen ergoterapeut tilsatt i vårt team.
Helsefagarbeideren jobber 3 av 8 helger (med en langvakt) i todelt turnus. Vikariat fra 01.04.19 og ut året.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Pleie, stell og oppfølging av grunnleggende behov for våre pasienter
 • Delta i det generelle behandlingsforløpet
 • Bidra faglig gjennom tverrfaglig praksis og kunnskapsdeling
 • Delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • Opplæring/veiledning av pasienter og pårørende, samt ansatte og studenter

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/ hjelpepleier

Personlige egenskaper:

 • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 918 19 032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes på www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank, søknadsfrist er 01.01.19


MILJØTJENESTEN
Helsefagarbeideren vil jobbe i miljøtjenesten gir tjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen har base på Liland. Det er ca.10 årsverk i turnus, hvorav ca. 5 årsverk er vernepleiere. Vi har nå følgende stilling ledig:

 • Helsefagarbeider 60,15 % fast stilling.

Stillingen er en nattevaktstilling med arbeid hver 4.helg. Stillingsstørrelsen er ca. 60,15 %, men pga. av hvilende nattevakter er lønnsprosenten ca. 37,62 %.
Stillingen er ledig fra 01.01.19. Det er muligheter for ekstravakter.

Kvalifikasjoner:

 • Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet. 
 • Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.
 • Førerkort

Personlige egenskaper:

 • Du må være trygg på deg selv.
 • Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagleder Merete Mathiassen tlf 917 78 908 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 918 19 032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.
Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes på www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank, søknadsfrist er 01.01.19

Felles for alle stillinger:

 • Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.
 • Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Du må ha gode datakunnskaper 
 • For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
 • Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA- status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
 • Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
 • Opplæring og veiledning 
 • Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
 • Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 918 19 032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

 

 • Koordinator for integreringstjenesten

Integreringstjenesten i Evenes kommune tar i mot nye landsmenn og integrerer dem i Evenes kommune.

Følgende oppgaver er tillagt stillingen:

 • Koordinere alle kommunale aktiviteter ved bosetting av flyktninger
 • Følge opp flyktningene i henhold til gjeldende rutiner
 • Legge et langsiktig og helhetlig løp for integrering av den enkelte flyktning, med særlig vekt på overgang til arbeid og utdanning
 • Saksbehandling i hht. Lov om sosiale tjenester og Introduksjonsloven
 • Samarbeid med relevante aktører
 • Generelt administrativt arbeid

Krav til søker:

 • 3-årig relevant høgskoleutdanning
 • Erfaring fra arbeid med flyktninger / sosialt arbeid
 • Må kunne beherske norsk godt, muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
 • Førerkort for personbil
 • Ønskelig med kunnskap i arabisk

Kvalifikasjoner

 • Du ønsker å arbeide med mennesker fra forskjellige lang og kulturer
 • Du liker å jobbe tverrfaglig og helhetlig og har evne til å arbeide strukturert
 • Du er selvstendig, initiativrik, fleksibel og samarbeidsvillig
 • Du er løsnings- og serviceorientert i samarbeid med brukerne og viser respekt, tålmodighet og tydelighet i kommunikasjon

Spørsmål angående stillingen kan rettes til rådmann Rolf M. Lossius telefon 959 97 403 eller enhetsleder Per-Kåre Holdal telefon 907 69 769.

Søknad sendes på elektronisk skjema som hentes på www.evenes.kommune.no/selvbetjening/skjemabank, søknadsfrist er 01.01.19

 

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  1. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Evenes kommune
 • Nettside
 • Kommune
  Evenes
 • Jobbnorge-ID
  161491
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger