Kings Bay AS ble etablert i 1916 og er et heleid statlig aksjeselskap. Fram til 1963 var selskapets virksomhet kulldrift i Ny-Ålesund på Svalbard. Ny-Ålesund er nå en arktisk, internasjonal forskningsstasjon med besøkende fra hele verden. Forskere fra omlag 20 nasjoner har vitenskapelige prosjekter her, og vi har rundt 27.000 gjestedøgn i året.

Kings Bay AS eier Ny-Ålesund, og våre viktigste oppgaver er tilrettelegging og drift av infrastruktur og salg av tjenester til den naturvitenskapelige forskningen på stedet.

Selskapet har 25 fast ansatte. Sammen med et antall sesongansatte i den lyse årstiden utføres alt arbeid som kreves for å drifte et selvstendig samfunn. Infrastrukturen omfatter blant annet flyplass, kai, kraftverk, vannforsyning, forlegningsfasiliteter, kjøkken, butikk, forskningsinfrastruktur og laboratorier.

Marinlaboratorium Koordinator - Sesong mars til oktober 2019

Stillingens formål

Marinlaboratorium koordinatoren skal organisere den vitenskaplige bruken av og sørge for den tekniske driften av Kings Bay marinlaboratorium.

 

Stillingens organisatoriske plassering

Marinlaboratorium koordinatoren inngår i selskapets driftsavdeling og er underlagt teknisk sjef. I spørsmål vedrørende den vitenskaplige bruk av marinlaboratoriet skal marinlaboratorium koordinatoren rådføre seg med forskningsrådgiver.

 

Stillingens ansvar og hovedoppgaver

Marinlaboratorium koordinatoren har ansvar for:

 • å organisere bruken av marinlaboratoriet, herunder fordeling av laboratorieplass og annen bruk i henhold til inngåtte avtaler med forskningsinstitusjonene
 • å følge opp den daglige operative og tekniske driften av marinlaboratoriet, og at den løpende kontakt med tilstedeværende brukere blir godt ivaretatt
 • anskaffelse av laboratorieutrustning og forbruksmateriell i samråd med brukerne
 • at rutinemessig vedlikehold og renhold blir ivaretatt og at eventuelle feil og mangler blir rettet opp så raskt som mulig
 • statistikkføring og fakturagrunnlag
 • at evaluering av alle sider av laboratoriedriften skjer rutinemessig og årlig i samarbeid med forskningsmiljøet og forskningskoordinator, og herunder vurdere det vitenskaplige brukspotensiale i marinlaboratoriet
 • å holde ajour Kings Bay marinlaboratorium “user access plan”, “user agreement” og protokoller for bruk av marinlaboratoriet.
 • tilby prøvetakning for forskere

 

Andre oppgaver

Koordinatoren skal bistå med ivaretakelse av selskapets øvrige oppgaver etter pålegg fra driftssjefen.

 

Ideelle kvalifikasjonskrav

Utdannelse på universitets-/høyskolenivå innen biologi, økologi eller tilsvarende.

Erfaring med laboratoriedrift og laboratorieinstrumenter                   

Erfaring fra drift av tekniske anlegg 

Generell god teknisk forståelse 

Erfaring innen kjemi og analyse 

Erfaring med vitenskapelig prøvetakingsutstyr er ønskelig  

Praktisk anlagt

Må beherske skandinavisk og engelsk skriftlig og muntlig meget godt.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  7. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Kings Bay AS
 • Nettside
 • Kommune
  Spitsbergen
 • Arbeidssted
  Ny-Ålesund
 • Jobbnorge-ID
  161475
 • Intern-ID
  ML001
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Sesong

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger