Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

 

Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane har 3 stillingshjemler, 12 oppnevnte konfliktrådsmeklere og holder til i hyggelige lokaler i Førde. For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no.

Rådgiver ved Konfliktrådet i Sogn og Fjordane

Kvalitet, nytenkende og tro på mennesket – kjenner du deg igjen i våre verdier?  

 

Vi søker etter en rådgiver i 100 prosent fast stilling med prøvetid i 6 måneder. Stillingen som rådgiver innebærer allsidige oppgaver knyttet til konfliktrådets drift, som saksbehandling, kontakt med meklere og samarbeidsparter samt informasjonsvirksomhet.

 

Videre kan det også bli aktuelt å inneha rollen som ungdomskoordinator med ansvar for å tilrettelegge og koordinere individuelt tilpassede tiltak rundt ungdom som er under straffeforfølgning.

 

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Kontorets medarbeidere samarbeider tett og deler erfaring og fagkunnskap for å sikre en enhetlig praksis som holder god kvalitet.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner med vilje til å bidra aktivt i det kollegiale fellesskapet

 • God skriftlig og muntlig kommunikasjon

 • Stor arbeidskapasitet, fleksibilitet og kreativitet

 • Evne til å etablere godt samarbeid med eksterne samarbeidsparter

 

Stillingens ansvar og oppgaveinnhold

 • Mottak og registrering av saker

 • Kontakt med og oppfølging av meklere

 • Utadrettet virksomhet

 • Bidra i konfliktrådets øvrige drift

 

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig høyskoleutdanning eller universitetsutdanning

 • Relevant arbeidserfaring, gjerne erfaring fra arbeid med mennesker

 • Fordel med erfaring og kjennskap fra arbeid i offentlig forvaltning

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, i lønnsspennet kr 449 400 – 497 000 (ltr. 51-57), avhengig av kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 • En raus personalpolitikk

Stillingen krever at det fremlegges utvidet politiattest.

 

Reisevirksomhet må påregnes, det er derfor en fordel at søker har førerkort og disponerer bil. Det må også påregnes noe arbeid etter ordinær kontortid, da en del møter kan skje på ettermiddag og kveld.

 

De ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konfliktrådsleder Bjørg Sletten på telefon 22 77 7139 eller 90679384

Søknad sendes via www.jobbnorge.no innen 05.01.2019

 

 

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  5. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen, Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster, Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Oslo, Selje, Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy, Årdal
 • Arbeidssted
  Førde
 • Jobbnorge-ID
  161403
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger