Konfliktrådet er en del av rettspleien og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Sekretariatet for konfliktrådene har det faglige og administrative ansvaret for landets 22 konfliktråd.

 

Konfliktrådet mekler mellom parter i konflikt som følge av en straffbar handling eller mellom parter i sivile konflikter. Konfliktrådene har også ansvar for gjennomføring av straffereaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging.

 

Konfliktrådene i Vest avdeling Bergen har for tiden 6 medarbeidere. Konfliktrådet er lokalisert i Domkirkegaten 3 i Bergen og har 28 oppnevnte konfliktrådsmeklere. Det lyses ut en fast ungdomskoordinator stilling. For ytterligere informasjon: www.konfliktraadet.no.

 

 

Ungdomskoordinator ved Konfliktrådet i Hordaland

Kvalitet, nytenkende og tro på mennesket – kjenner du deg igjen i våre verdier?  

 

Vi søker etter en ungdomskoordinator i 100 prosent fast stilling. Stillingen som ungdomskoordinator er en lovregulert funksjon med ansvar for gjennomføring av de strafferettslige reaksjonene ungdomsstraff og ungdomsoppfølging, se konfliktrådsloven kap. IV.

 

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt. Ungdomskoordinatorene samarbeider tett ved kontoret. Erfaring og fagkunnskap deles for å sikre en enhetlig praksis som holder god kvalitet. Arbeidstempoet er høyt og sakene innebærer utfordringer av både menneskelig og faglig karakter. Vi søker derfor kandidater som har:

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner med vilje til å bidra aktivt i det kollegiale fellesskapet

 • Evne til å ta beslutninger og plassere ansvar

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å stå i krevende saksarbeid over tid

 • Tydelighet i skriftlig og muntlig kommunikasjon

 • Evne til å samhandle og motivere

 • Evne til å etablere godt samarbeid med eksterne samarbeidsparter

 

Stillingens ansvar– og oppgaveinnhold

 • Tett samarbeid med ungdommen, ungdommens verge og private nettverk, offentlige instanser som politi, barnevern, skole, kriminalomsorg og helsetilbud mm

 • Lede oppfølgingsteamene rundt den unge lovbryteren og koordinere individuelt tilpassede tiltak gjennom hele straffegjennomføringsperioden

 • Deltar sammen med ungdommen i gjenopprettende møter samt forberede disse møtene i samarbeid med konfliktrådets øvrige ansatte og meklere

 • Bidrar i konfliktrådets øvrige drift

 

Kvalifikasjoner

 • Treårig høyskoleutdanning eller universitetsutdanning

 • Relevant arbeidserfaring, gjerne erfaring fra arbeid med mennesker i vanskelige livssituasjoner

 • Fordel med erfaring fra arbeid både på system- og individnivå

 

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver, stillingskode 1434, i lønnsspennet kr 480 600 – 524 200 (ltr. 55-60), avhengig av kvalifikasjoner

 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

 • En raus personalpolitikk

 

Stillingene krever at det fremlegges utvidet politiattest.

 

Det medfører en del reisevirksomhet i stillingene, det er derfor påkrevet at de som ansettes har førerkort og disponerer bil. Det må også påregnes noe arbeid etter ordinær kontortid, da en del møter kan skje på ettermiddag og kveld.

 

De ansatte i staten skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. 

 

 

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til konfliktrådsleder Bjørg Sletten telefon 22 77 7139/ 90 679384

Søknad sendes via www.jobbnorge.no innen 18.12.2018

 

 

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  18. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Konfliktrådet
 • Nettside
 • Kommune
  Askøy, Austevoll, Austrheim, Bergen, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fjell, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Odda, Os, Oslo, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden
 • Arbeidssted
  Bergen
 • Jobbnorge-ID
  161398
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger