Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene biologisk kjemi, kjemi og miljø. Instituttet har ansvar for all grunnleggende kjemiundervisning ved fakultetet. Som en del av instituttet inngår forskningssenteret Core - Senter for organelleforskning. Det er i dag 80 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 350 studenter er tilknyttet instituttet.

Institutt for matematikk og fysikk er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, og tilbyr studier fra bachelorgrad, via mastergrad til doktorgrad. Instituttet har stor spennvidde og dekker fagområdene matematikk, statistikk og fysikk. Instituttet har ansvar for all grunnleggende undervisning i matematikk, statistikk og fysikk ved fakultetet. Det er i dag 50 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 100 studenter er tilknyttet instituttet.


Ingeniør i fysikk

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Laboratorium IKBM fra 01.02.2019.

Hovedoppgaver:

 • utvikling og drift av fysikklaboratoriene
 • organisering av den praktiske undervisningsaktiviteten ved laboratoriene
 • bistå studenter, stipendiater og postdoktorer i undervisnings-, forsknings- og prosjektoppgaver som gjennomføres ved laboratoriene.
 • føre tilsyn med, og utføre vedlikehold av, utstyr på laboratoriene; herunder også PC-parken knyttet til laboratoriene
 • bidra til å styrke instituttenes HMS arbeid
 • bidra til god undervisning og forskning ved fysikklaboratoriene

Den som ansettes bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • utdanning på minimum bachelornivå i fysikk; mastergrad innen eksperimentell fysikk er ønskelig
 • relevant erfaring
 • kjennskap til logge-systemet LabView, Mathematica, matlab eller Phyton er en fordel
 • erfaring i oppsett av laboratorieutstyr og fra forskning innen eksperimentell materialfysikk blir vektlagt

Det er ønskelig med utdanning på mastergradsnivå ved ansettelse i stilling som overingeniør. Ved ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves det normalt bachelorutdanning fra høgskole eller universitet.

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • kan vise til erfaring fra arbeid med studentrekruttering
 • initiativrik, selvstendig og løsningsorientert
 • lære- og samarbeidsvillig
 • nøyaktig og ryddig
 • serviceinnstilt og imøtekommende

Arbeidsspråket vil normalt være norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, eller tilegne seg denne kompetansen innen to år. Den som ansettes må også ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr:

 • varierte og spennende arbeidsdager i et internasjonalt miljø
 • lønn som avdelingsingeniør/overingeniør etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301 kode 1085/1087, kr 480.000 -534.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. 
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. Medlemmer kan søke boliglån til gunstige vilkår
 • Hjem-jobb-hjem
 • Trening i arbeidstiden

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til laboratorieleder Liv Margareth Aksland, tlf 5183 1866, epost liv.m.aksland@uis.no eller til faglig kontaktperson professor Helge Bøvik Larsen, tlf 5183 2174, epost helge.b.larsen@uis.no.

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Janne Halseth, tlf 5183 3525, epost janne.halseth@uis.no

Universitetet i Stavanger har få kvinner innenfor fagområdet fysikk, og oppfordrer derfor spesielt kvinner  til å søke.

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi
 • Laboratorieleder er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver. I det daglige rapporterer stillingsinnehaver til leder ved Institutt for matematikk og fysikk i saker som gjelder laboratoriene, og drøfter oppgaver og løsninger med denne.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.


2. Ansvarsområde

 • Drift og vedlikehold av laboratoriet, iberegnet opplæring av annet personell
 • Påse at utstyret holdes i driftsmessig stand og eventuelt utføre vedlikehold/reparasjoner av dette
 • Delta i FoU arbeid der det ligger tilrette for dette
 • Følge gitte verne- og sikkerhetsforanstaltninger under utførelse av øvelser og laboratoriearbeid, samt i forbindelse med laboratorieundervisning


3. Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge arbeidet innenfor sitt fagområde og sørge for at laboratorieutstyret er iorden og tilgjengelig.
 • Delta i generelt vedlikehold av instituttets laboratorier sammen med det øvrige laboratoriepersonalet.
 • Bistå i forbindelse med innkjøp av utstyr
 • Samarbeide med vitenskapelig og annet personale om å tilrettelegge og veilede ved studentlaboratoriene innenfor fysikk, utprøving av laboratorieoppgaver og andre praktiske oppgaver, samt bistå studenter, stipendiater og postdoktorer.
 • Ivareta laboratorieundervisning innenfor utvalgte emner og delta i FoU arbeidet der det ligger tilrette for dette.
 • Arbeide aktiv med HMS, og påse at foreskrevet verneutstyr er tilstede, og at studenter og andre benytter utstyret under arbeidet. Samarbeide om dette med den som har faglig ansvar for aktuelle øvelser/laboratorier og øvrig laboratoriepersonale.

 Andre oppgaver kan tillegges stillingen.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  161335
 • Intern-ID
  30083104
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger