Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

HMS ingeniør

Universitetet i Stavanger søker etter HMS-ingeniør til HR-avdelingen som primært skal støtte HMS-arbeidet ved laboratorier og verksteder ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet. Dette gjelder spesielt det fysiske arbeidsmiljøet knyttet til kjemikaliehåndtering, strålevern, verkstedarbeid-/maskiner.

Den som ansettes bør ha følgende kvalifikasjoner:

 • høyere teknisk utdannelse på masternivå et aktuelt fagområde
 • betydelig erfaring fra HMS-arbeid
 • god innsikt i virksomhet og utstyr knyttet til arbeidsområdet

Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:

 • gode kommunikasjonsferdigheter i norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert

Vi tilbyr:

 • interresante arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • lønn som senioringeniør etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.301, kode 1181,  kr 565.000-619.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. 
 • gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris

Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til HR-direktør Halfdan Hagen, tlf 51833008, epost halfdan.hagen@uis.no eller senior HMS-rådgiver Gry Åse Tjørhom, tlf 51833023, epost gry.tjorhom@uis.no. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, tlf 51833011, epost may-m.t.opdal@uis.no

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.


Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering

 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved HR-avdelingen.
 • HR-direktør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Den som ansettes inngår i HMD-teamet i HR-avdelingen og skal primært betjene Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN). Vedkommende skal ha arbeidsplass ved TN. Hun/han vil også kunne inngå i øvrgei team ved avdelingen og i institusjonelle prosessteam/-nettverk. Den som ansettes kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering. 


2. Ansvarsområde

 • støtte enhetene i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) spesielt knyttet til fysisk arbeidsmiljø ved laboratorier, verksteder o.l
 • sentral strålevernkoordinator for UiS


3. Arbeidsoppgaver

 • lederstøtte og rådgivning.
 • bidra til systematisk å forebygge, avdekke og hindre gjentakelse av skader på mennesker, miljø og økonomiske verdier.
 • bidra til å sikre et godt arbeidsmiljø og at virksomheten har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå.
 • utarbeide, oppdatere og videreutvikle HMS-systemer og –rutiner..
 • sørge for å identifisere og endre arbeidsrutiner og praksiser som virker inn på helsen, miljøet og sikkerheten til ansatte og studenter.
 • koordinere og samordne HMS-arbeid/-tiltak mellom enhetene.
 • opplærings- informasjonstiltak og holdningskampanjer knyttet til HMS for ansatte og studenter.
 • veilede i bruk av HMS-verktøy.
 • yte bistand i forbindelse med risikovurderinger og vernerunder.
 • sørge for å være oppdatert mht aktuelt lov- og regelverk og bistå ved implementering.

Andre oppgaver kan tillegges stillingen. Det tas forbehold om endring av arbeidsoppgaer og omorganisering av virksomheten, jf statsansatteloven § 16.

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  161298
 • Intern-ID
  30082361
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger