Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.700 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


HelseCampus Stavanger (HCS) er per i dag organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger (UiS), Stavanger universitetssjukehus (SUS), SAFER, Stavanger kommune og NORCE Norwegian Research Centre AS. Visjonen for HCS er «Simulering, Sikkerhet og Samhandling – Utdanning, forskning, teknologi og næringsutvikling for bedre helse». HCS skal være navet i en regional, forskningsbasert helseklynge med målsetting om å bli landets fremste arena innenfor simuleringsbasert undervisning og læring, samt innovasjoner innenfor helse- og omsorgstjenestene.

Prosjektleder HelseCampus Stavanger

Universitetet i Stavanger søker etter prosjektleder for HelseCampus Stavanger (HCS).

Etableringen av et nytt fakultet for Helsevitenskap på UiS, nytt universitetssykehus på Ullandhaug og det nye forskningsinstituttet på Sør- og Vestlandet, NORCE, vil føre til en styrking av regionens helserelaterte utdanninger, forskning, innovasjon og næringsutvikling. Det er allerede en rekke nye initiativer knyttet til helsesatsinger både i Universitetsområdet og i regionen for øvrig. Det er behov for å samle kreftene for å koordinere utviklingsbehovene og initiativene, samt få mest mulig kraft knyttet til de nye satsingene.

Som prosjektleder skal du sammen med støttespillere innenfor akademia, sykehus, kommuner og næringsliv gi kraft og fremdrift i den videre utviklingen av HCS.

Prosjektleder vil være organisatorisk plassert ved universitets Forsknings- og innovasjonsavdeling og ansettes for  en periode på tre år med mulighet for senere fast ansettelse. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark.

Hovedoppgaver:
 • lede arbeidet med utviklingen av HCS og sikre at det arbeides systematisk og kontinuerlig med de prioriterte satsingsområdene; simulering, sikkerhet og samhandling
 • bidra i både utviklingen og implementeringn av strategi og handlingsplaner for HCS
 • iverksette etableringen av et nytt innovasjons- og testsenter for e-helse og velferdsteknologi sammen med aktørene i HCS.
Arbeidsspråket er norsk og engelsk.
 
Den som ansettes må ha følgende kvalifikasjoner:
 • høyere utdanning
 • ledererfaring. Innsikt i akademia, spesialist- og primærhelsetjenesten er en fordel.
 Videre vil det bli lagt vekt på at den som ansettes:
 • er en nettverks- og relasjonsbygger med evne til konstruktiv samhandling og kommunikasjon
 • evner å operere i krysningspunktet mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia
 • har gjennomføringskraft, integritet og engasjement
 • har god forståelse av offentlige og politiske beslutningsprosesser
Vi tilbyr:
 • interressante og utviklende lederoppgaver med mulighet for å prege utviklingen av HelseCampus Stavanger
 • lønn etter statens lønnsregulativ, l.pl 90.510, kode 1113, kr 650.000-690.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes.
 • medlemskap i Statens Pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter. 
 • gunstig medlemskap på treningssenter og bedriftsidrettslag
 • Hjem-jobb-hjem, kollektivtransport til og fra jobb til gunstig pris
Stillingsbeskrivelsen gir informasjon om organisatorisk plassering, ansvarsområde og arbeidsoppgaver. Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet Thor Ole Gulsrud, epost thor.o.gulsrud@uis.no, tlf 46969237 eller forsknings- og innovasjonsdirektør Troels Jacobsen, epost troels.jacobsen@uis.no, tlf 51833063/90783101. Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til senior HR-rådgiver May Merete Tjessem Opdal, epost may-m.t.opdal@uis.no, tlf 51833011/40239696.
 
Universitetet i Stavanger ønsker flere kvinner i ledende stillinger og oppfordrer derfor spesielt kvinner til å søke. 
 
Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden". Vitnemål, attester og ev annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden. Last opp alle vedlegg som separate filer. Hvis vedleggene overskrider 30 MB til sammen må disse komprimeres. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

1. Organisatorisk plassering
 • Stillingsinnehaver er ansatt ved Universitetet i Stavanger. For tiden er stillingen organisatorisk plassert ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen. 
 • Forsknings- og innovasjonsdirektør er nærmeste overordnet for stillingsinnehaver.
 • Stillingen kan inngå i institusjonelle nettverk og faggrupper innenfor fagfeltet. Stillingen kan også inngå i prosjekter uavhengig av organisatorisk plassering.
2. Ansvarsområde
 • lede arbeidet med utvikling av HelseCampus Stavanger (HCS)
3. Arbeidsoppgaver
 • sikre at det arbeides systematisk og kontinuerlig med de prioriterte satsingsområdene; simulering, sikkerhet og samhandling
 • bidra i både utviklingen og implementeringn av strategi og handlingsplaner for HCS
 • tilrettelegge for aktører som kan bidra til å nå visjone til HCS
 • som kontaktpunkt for aktørene i HCS søke samarbeid med andre nasjonalt og internasjonale helseklynger
 • utvikle arenaer for samarbeid mellom aktørene
 • tilrettelegge for ny infrastruktur
 • iverksette etableringen av et nytt innovasjons- og testsenter for e-helse og velferdsteknologi sammen med aktørene i HCS.
Andre oppgaver kan tillegges stillingen.
Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  20. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Universitetet i Stavanger
 • Nettside
 • Kommune
  Stavanger
 • Arbeidssted
  Ullandhaug
 • Jobbnorge-ID
  161295
 • Intern-ID
  30082684
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger