NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi. Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal gjennom forskning og fagutvikling og i samarbeid med andre fagmiljøer bidra til å bygge opp og formidle faglig kunnskap innen kommunal legevaktmedisin.

Hovedoppgavene til kompetansesenteret er å:

Bidra til nasjonal og internasjonal faglig utvikling innen fagfeltet
Etablere nødvendige nasjonale faglige standarder
Bidra til, og delta i, forskning innen fagfeltet
Etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet
Sikre nasjonal kompetansebygging og spredning av kompetanse
Gi råd, høringssvar og utredninger til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet
Gi råd og faglig støtte til andre
Delta i undervisning, både i grunn-, etter- og videreutdanning

Senteret er finansiert av Helsedirektoratet og organisert i NORCE Norwegian Research Centre, avdeling helse. Faglig er senteret også knyttet til Forskningsgruppe for allmennmedisin ved Universitetet i Bergen. Fagmiljøet teller om lag 25 personer med ca. 12 årsverk. Senteret er samlokalisert med Institutt for global helse og samfunnsmedisin, i Kalfarveien 31, nær Bergen sentrum.

Forskning og fagutvikling legevakt

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Søknadsfristen er gått ut
 • Arbeidsgiver
  NORCE
 • Nettside
 • Kommune
  Bergen
 • Arbeidssted
  Kalfarveien 31
 • Jobbnorge-ID
  161289
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Vikariat/Midlertidig

Se mer

Finn andre stillinger