Barne-, ungdoms- og familieetaten

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo.

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter består av 2 institusjonsavdelinger, lokalisert i Fredrikstad-/Sarpsborg området (Østheim og Østlund) og en avdeling med 45 familiehjem.

Senteret tar imot plasseringer av ungdom i alderen 12-18 år fra primært kommunene i Region øst (Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus), men også hele landet. 

Plassering skjer etter lov om barneverntjenester §§ 4-26 og 4-24 ved avdeling Østlund. Målgruppen er ungdom i alderen 15-18 år med alvorlige atferdsvansker, med høy risiko for videre problemutvikling.

Avdelingsleder

Vil du bidra med å gjøre forskjell for ungdom i denne målgruppen?

Spennende avdelingslederstilling ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Vi søker etter en handlekraftig avdelingsleder ved Sarpsborg ungdoms- og familiesenter, avdeling Østlund. Vi ønsker en leder som trives med å lede en kunnskapsorganisasjon i utvikling og endring og som har en motiverende lederatferd.

Vår nye avdelingsleder må trives med endrings- og implementeringsarbeid, være handlekraftig og bruker ny kunnskap, nasjonal og internasjonal forskning som faglig plattform. Vil du være med å utvikle kunnskapsfeltet til ungdom med alvorlige atferdsvansker plassert etter §§ 4-26 og 4-24, hvor behandling og endringsarbeid er sentrale arbeidsoppgaver?

Dette er en spennende lederstilling hvor du er del av en kompetent, inkluderende og utviklingsorientert ledergruppe.

Tiltredelse: Snarest

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Avdelingsleder skal lede avdelingen etter lover, regler og retningslinjer som gjelder for fagområdet og for statlige virksomheter.

Du skal:

 • Være en lokal leder med tydelige mål og resultatansvar, hvor drift, kultur og videreutvikling ses i sammenheng og utføres innenfor rammer for ledelse i Bufetat
 • Ha ansvar for personal, fag, økonomi og internkontroll
 • Ha ansvar for det barnevernlige behandlingsarbeidet i avdelingen
 • Utvikle tjenestetilbudet i tråd med enhetens føringer, nasjonale og regionale føringer, etatens faglige standarder, kjent kunnskap og brukernes behov i henhold til overordnede strategier
 • Ha ansvar for å skape gode prosesser samt å lede, motivere, utvikle og følge opp ansatte
 • Representere avdelingen utad, være et bindeledd og en relasjonsskaper mellom avdelingene i enheten og mot samarbeidspartnere
 • Delta i utvikling av fag, kompetanse og strategiutvikling for enheten i samarbeid med ledergruppa
 • Noe reisevirksomhet i forbindelse med eksterne møter må påregnes 

Kvalitetskrav og kompetanse

 • Det kreves minimum 3-årig sosialfaglig utdanning på høyskole eller universitetsnivå, eventuelt annen relevant utdanning på tilsvarende nivå
 • Det er ønskelig med minimum 15 studiepoeng innen ledelse og administrasjon, eventuelt vilje til å ta slik utdanning. Lang og variert ledererfaring kan kompensere for formell kompetanse
 • Det kreves relevant ledererfaring
 • Det kreves god innsikt i offentlig forvaltning
 • Det kreves god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Det er ønskelig med erfaring fra barneverninstitusjon
 • Kunnskap om gjeldene lovverk innen barnevern er nødvendig
 • Stillingsinnehaver må kunne håndtere relevante fag- og administrative IKT-systemer og digitale verktøy
 • Førerkort klasse B 

Personlige egenskaper

 • Du er trygg i lederrollen, er selvstendig, strukturert, løsnings- og resultatorientert og har god gjennomføringsevne.
 • Du har gode analytiske evner, samt evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig
 • Du er dyktig til å motivere, delegere og utvikle gode samarbeidskulturer
 • Du er fleksibel, omgjengelig og tydelig, med gode mellommenneskelige evner
 • Personlig egnethet og sosiale ferdigheter vektlegges. 

Vi tilbyr

 • Stillingen er fast og i 100 %.
 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som leder (kode 1407), p.t. kr 586 500-631 700 pr. år.( ltr. 66 – 70). Lønn fastsettes innenfor spennet og vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring 

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringeninkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV ‘en.
 • Stillingen er for tiden lagt til Sarpsborg ungdoms og familiesenter, avdeling Østlund.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova), § 25.

Kontaktperson for stillingen

Enhetsleder Svein Erik Strengen, tlf. 466 16 956 - (svein.erik.strengen@bufetat.no)

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 08.01.19

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  8. januar 2019
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Arbeidssted
  Stasjonsveien 16 B, 1747 Skjeberg
 • Jobbnorge-ID
  161283
 • Intern-ID
  Øst 147/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger