Barne-, ungdoms- og familieetaten

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Bufetat, region øst dekker Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark, og i tillegg familievernet i Oslo. Regionkontoret ligger i Oslo.

Sarpsborg ungdoms- og familiesenter består av 2 institusjonsavdelinger, lokalisert i Fredrikstad-/Sarpsborg området (Østheim og Østlund) og en avdeling med 45 familiehjem.

Senteret tar imot plasseringer av ungdom i alderen 12-18 år fra primært kommunene i Region øst (Hedmark, Oppland, Østfold og Akershus), men også hele landet. 

Plassering skjer etter lov om barneverntjenester §§ 4-26 og 4-24 ved avdeling Østlund. Målgruppen er ungdom i alderen 15-18 år med alvorlige atferdsvansker, med høy risiko for videre problemutvikling.

Avdelingsleder

Denne stillingen er ikke aktiv.

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  Avsluttet
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Sarpsborg
 • Arbeidssted
  Stasjonsveien 16 B, 1747 Skjeberg
 • Jobbnorge-ID
  161283
 • Intern-ID
  Øst 147/18
 • Omfang
  Heltid
 • Varighet
  Fast

Se mer

Finn andre stillinger