Barne-, ungdoms- og familieetaten

Stjørdal ungdomssenter

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drifte og drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Region Midt-Norge består av fylkene Trøndelag og Møre og Romsdal. Regionens administrasjon er lokalisert i Trondheim.

Vi er i gang med omstillingsprosesser og står foran store og spennende endringer. Vil du være med?

Stjørdal ungdomssenter i region Midt-Norge ble åpnet i januar 2006 og arbeider etter behandlingsmodellen MultifunC (Multifunksjonell behandling i institusjon og nærmiljø). Senteret kan gi tilbud til opptil 11 ungdommer og familier, hvorav inntil til 6 ungdommer bor på institusjonen og inntil 5 ungdommer får oppfølging på hjemstedet.

Stjørdal Ungdomssenter er organisert i fire team: utredningsteam, pedagogisk team, familie- og oppfølgingsteam og miljøteam.

Miljøterapeut - to faste 73,7 % stillinger

Ved Stjørdal ungdomssenter er det ledig to faste 73,7 % stillinger som miljøterapeut på miljøteamet.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Miljøteamet har ansvar for gjennomføring av behandling og aktiviteter rettet mot ungdom i institusjonen i dagliglivet i samsvar med behandlingsplaner. Dette inkluderer tilrettelegging av generelt behandlingsmiljø, og målrettet forandringsarbeid samt planlegging og oppfølging av aktiviteter i nærområdet. Forandringsarbeid er målrettet og basert på metoder innen kognitiv atferdstilnærming og sosial læringsteori.

Kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum treårig helse og sosialfaglig høyskole med utdanning som barnevernspedagog, sosionom eller vernepleier.
 • Det er ønskelig med erfaring med direkte arbeid med målgruppen ungdom med alvorlige atferdsvansker.
 • Evne til empati, fleksibilitet, fasthet, og evne til å stå i vanskelige situasjoner over tid vektlegges. 
 • Meget gode kommunikasjonsevner, samarbeidsevner og erfaring fra arbeid i team vektlegges. 
 • Personlig egnethet og aktuelle interesser i forhold til ungdomsgruppen vil bli vektlagt.
 • Førerkort for bil er nødvendig for å utføre oppgaver på miljøteamet.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner. 
 • Fleksibilitet.
 • Forståelse og interesse for ungdomskultur og ungdomsarbeid. 
 • God relasjonskompetanse og relasjonsforståelse både i arbeid med ungdommer og i tverrfaglig samarbeid.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt meget stor vekt.
 • Menn oppfordres til å søke grunnet teamenes sammensetning .

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1489 miljøterapeut, 1494 sosionom, 1495 barnevernspedagog, 1508 vernepleier, lønnsramme 15, alt. 3 - 11, p.t. kr 371 500 - kr 488 500 pr. år (ltr. 38-56), eller i stillingskode 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, 1509 spesialutdannet vernepleier, lønnsramme 18, alt. 3 - 11, p.t. kr 397 200 - kr 524 200 pr. år (ltr. 43-60). Avlønning vurderes etter utdanning. 
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse, jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring. 

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Politiattest vil kreves ved tiltredelse, jf. lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden. 
 • Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Bufetat er en IA (inkluderende arbeidsliv) -virksomhet. 
 • Stillingen er for tiden lagt til Stjørdal ungdomssenter. 
 • Vi gjør oppmerksomme på at at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har oppmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (Offentleglova) § 25. 

Kontaktpersoner for stillingen

Fungerende leder Elisabeth Sørlie, tlf. 466 17 446

Avdelingsleder Endre Hølaas, tlf. 466 17 616 

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju, eller legges ved elektronisk

Søknadsfrist: 31.12.2018

Søk stillingen

Om stillingen

 • Søknadsfrist
  31. desember 2018
 • Arbeidsgiver
  Barne-, ungdoms- og familieetaten
 • Nettside
 • Kommune
  Agdenes, Bjugn, Flatanger, Fosnes, Frosta, Frøya, Grong, Hemne, Hitra, Holtålen, Høylandet, Inderøy, Indre Fosen, Klæbu, Leka, Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Oppdal, Orkdal, Osen, Overhalla, Rennebu, Roan, Røros, Raarvihke – Røyrvik, Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåase – Snåsa, Steinkjer, Stjørdal, Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Vikna, Ørland, Åfjord
 • Arbeidssted
  Stjørdal
 • Jobbnorge-ID
  161257
 • Intern-ID
  Midt 62/18
 • Omfang
  Fast 73%
 • Varighet
  Fast

Om søknader

 • Søknader for denne stillingen registreres i et elektronisk skjema på jobbnorge.no
 • Du må fylle ut: Standard CV
 • Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingsutlysningen!

Se mer

Finn andre stillinger